Instructie Walking Football door voormalig Groltrainer Jeroen Burghout. Foto: Theo Huijskes
Instructie Walking Football door voormalig Groltrainer Jeroen Burghout. Foto: Theo Huijskes

Grol wil meer spelers voor het onderdeel Walking Football

Beoefening voetbalsport is niet gebonden aan leeftijd

Door Theo Huijskes

GROENLO - De voetbalclub Grol doet een oproep aan oudere, in de voetbalsport geïnteresseerde, tevens sportieve liefhebbers om zich aan te melden voor het onderdeel Walking Football. Een oproep die absoluut niet is bedoeld om het aantal leden omhoog te tillen, want ‘de Grol’ mag zich met betrekking tot een aantal van circa 1.450 leden, waarvan circa 950 spelende, rekenen tot één van de grootste voetbalverenigingen in de Gelderse Achterhoek. De oproep is met name bedoeld om de geleding Walking Football meer body te geven. Een en ander mede op verzoek van de huidige WF-leden binnen de club, die streven naar een verdere uitbreiding van de spelersgroep met het gevolg dat er zich meer mogelijkheden aanbieden om deze tak van teamsport optimaal uit te kunnen oefenen.

Onderhouden van sociale contacten
Zoals bekend is Walking Football een nieuwe voetbalvorm voor 55-plussers, die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen blijven. Onder het motto ‘Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren’, wordt met Walking Football het bewijs geleverd dat je niet alleen passief, maar ook actief een leven lang van voetbal kunt blijven genieten. Een ander aspect dat zich hierbij nadrukkelijk aandient, is het gegeven dat je door mee te doen nog meer betrokken bij de club raakt, in dit geval de sportvereniging Grol. Bovendien een geschikte manier om de door deze doelgroep zo gewenste sociale contacten te blijven onderhouden. In de praktijk wordt het voetbalspelletje, dat plaatsvindt op een kwart van een voetbalveld, voor een groot deel in wandeltempo afgewerkt. Daarbij moet lichamelijk contact worden vermeden en mogen er ook geen slidings worden gemaakt. Derhalve geen fysiek geweld en is zelfs het spelen c.q. plaatsen van de bal boven heuphoogte niet toegestaan.

Bij Grol Walking Football op de donderdag
De belangstelling is, landelijk gezien, inmiddels in zoverre toegenomen dat zelfs het Nationaal Ouderenfonds aandacht heeft en vraagt voor deze nieuwe vorm van bewegen. Deze organisatie is een regionale samenwerking aangegaan met de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) om gezamenlijk deze nieuwe tak in de voetbalsport goed te faciliteren om zodoende de deelnemers fit te houden. Evenals het gewone voetbal is ook Walking Football een Engelse vondst.
Namens Walking Football Grol laat Theo Surstedt weten dat men dringend behoefte heeft aan aanvulling: “Door ziekte en blessures bestaat ons groepje op dit moment nog uit slechts zes spelers. Nieuwkomers zijn derhalve van harte welkom, ook al is het in eerste instantie alleen nog maar om de proef op de som te nemen.”

Belangstellenden kunnen zich geheel vrijblijvend opgeven per mail bij H. Oolthuis: oolth008@planet.nl, of telefonisch: 06-83679130. Maar ze kunnen ook geheel vrijblijvend op de donderdagmiddag een kijkje komen nemen op het sportpark ‘Den Elshof’. De speeltijd is normaliter van 14.15 uur tot 15.15 uur met daarna ‘de derde helft’.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden