Bouwen en energietransitie.

Bouwen en energietransitie

Graag informeert OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) u weer kort over de belangrijkste punten tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering, die dit keer in het teken stond van bouwen in Lichtenvoorde en Vragender, en de Achterhoekse energietransitie. Opvallend was de rol van de lokale VVD in beide onderwerpen.

Bouwen
OLW is content dat er nu ook in Lichtenvoorde en Vragender plannen zijn gemaakt voor het bouwen van onder andere (coöperatieve) starterswoningen en zelfs tiny houses onder andere op vrijkomende schoollocaties in Lichtenvoorde, en aan de Kapelweg in Vragender. Ook de nieuwe Lichtenvoordse wijk Flierbos wordt een fraai gemengde wijk met veel aandacht voor groen, leefbaarheid en klimaatadaptatie.
Opvallend was echter dat de lokale VVD opeens een oproep deed voor de bouw van meer huurwoningen. En dat terwijl hun Haagse VVD- minister Stef Blok het ministerie van Wonen heeft opgeheven, verantwoordelijk is voor de desastreuse (ver)huurdersheffing, en buitenlandse beleggers aanmoedigt om huizen op te kopen, waardoor de Nederlandse huizenmarkt nu compleet doordraait. Maar goed, liberaal verstand komt schijnbaar ook met de jaren.

Energietransitie
De VVD pakte ook een negatieve hoofdrol tijdens het onderwerp energietransitie. Want daar waar vrijwel alle politieke partijen, inclusief OLW, via een regionale energietransitie strategie (RES) een zoektocht willen naar een aantal gunstig gelegen Achterhoekse locaties voor windmolenparken (dus bv niet aan de rand van Lichtenvoorde), stemde de VVD tegen de RES-strategie. Schijnbaar is het zieltjes winnen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen belangrijker voor de VVD dan met omliggende Achterhoekse gemeenten gezamenlijk stappen zetten tegen de klimaatverandering. Nog bonter maakte de VVD het door liever ‘iets met kernenergie’ te willen. De VVD vergat daarbij echter dat men zich een half jaar geleden nog had uitsproken tegen de mogelijke opslag van kernafval vlak over de Duitse grens.......

OLW vroeg tijdens de raadsvergadering ook aandacht voor de stijgende kosten voor aardgas. Het college zegde toe om daar binnen haar mogelijkheden alert op te zijn en te kijken hoe een groeiende groep Oost Gelrese inwoners, die te kampen heeft met energiearmoede, tegemoet kan worden gekomen door bijvoorbeeld extra bijstand of door middel van energiebesparingshulp. OLW zal er op toezien dat het college zich aan deze toezegging gaat houden.


Namens de fractie van OLW,
Paul Wallerbos
Onafhankelijke Lijst Wallerbos

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden