Oost Gelre verkiest zon op dak boven zonneparken

Achterhoek moet 1,35 TWh aan duurzame energie opwekken

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - De gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre heeft ingestemd met de RES 1.0. De RES is de Regionale Energie Strategie; de Nederlandse uitwerking de internationale klimaatafspraken. Hiervoor is een landsdekkend programma van 30 regio’s vastgesteld. Elke regio moet een RES opstellen voor de wijze waarop zij gaat bijdragen aan de nationale opgave. 

De cijfers
In de RES wordt opgenomen hoeveel de regio gaat bijdragen om aan de landelijke opgave van 35 TWh aan grootschalige zonne- en windenergie op te wekken. Eén TWh (Terawatt Uur) is 1 miljard kilowattuur. Het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van heel Nederland wordt uitgedrukt in terawattuur en schommelt rond de 120 TWh. Een koelkast verbruikt ongeveer 100 kWh per jaar en een smartphone 2 kWh. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt rond de 3500 kWh per jaar.

Zonne- en windenergie
Vorig jaar zomer hebben de colleges van alle acht gemeenten in de Achterhoek, gedeputeerde staten van provincie Gelderland en het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel de Concept-RES Achterhoek vastgesteld. Het bod van de Achterhoek was 1,35 TWh aan zon en wind. Bij het voorstel aan de gemeenteraad wordt gesproken over een RES 1.0 omdat de RES 2-jaarlijks herijkt wordt. In die RES 1.0 bestaat het aanbod van de Achterhoek uit 1,35 KWh in totaal: 0,790 TWh windenergie, 0,35 TWh zon op dak en 0,21 TWh zon op land. Voor wat betreft de windenergie is het vastgestelde aantal voor Oost Gelre 0,058 TWh. Voor zonne-energie zijn geen cijfers bepaald op gemeentelijk niveau.

In de Achterhoek zijn inmiddels diverse wind- en zonneparken aangelegd. Ook is een aantal projecten gerealiseerd voor grootschalige (>15 KW piek) opstellingen van zonnepanelen op daken. In Oost Gelre stuitten de plannen voor zonneparken in Zwolle op veel verzet. Ondanks de vele protesten van PETZ (Positieve Energie Transitie Zwolle) gaan de plannen wel door. 

VVD stemt tegen
Het raadsvoorstel wordt niet gesteund door VVD, wel door de overige partijen. De VVD zegt kritisch te kijken naar de opdracht en zegt dat de opdracht gewoonweg onmogelijk is. De partij zegt dat er geen regie is vanuit het Rijk en dat er geen capaciteit is. Ook zou het ontbreken aan duidelijke regels omtrent windmolens. “We zeggen niet dat we niet meedoen, maar dat we meer regie nodig hebben. We zijn niet tegen de RES maar we zijn niet tevreden over de mogelijkheden die we hebben”, zegt Frank Boschker namens de VVD. Het standpunt van de VVD stuit op onbegrip bij de overige fracties.

Moties van OOG
OOG komt met twee moties. De eerste gaat over netcongestie met betrekking tot het terugleveren van groene stroom. Een heikel punt dat al eerder door meerdere partijen is genoemd. OOG roept het college op om met Liander en Tennet in gesprek te gaan om de belangen van Oost Gelre kenbaar te maken en de twee bedrijven te verzoeken tot netwerkuitbreiding. Netcongestie ontstaat door overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. De motie wordt door alle partijen ondersteund. De tweede motie van OOG haalt het niet. Het betreft een motie om de regionale samenwerking verder te bevorderen en de belangen van Oost Gelre actief in de overleggen te vertegenwoordigen. De andere partijen vinden deze motie overbodig en stemmen dan ook niet in. 

Wethouder Bart Porskamp meldt dat de focus van de gemeente op ‘zon op dak’ ligt. “Dat heeft in de toekomst voorrang op zonneparken.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden