Vlnr: Jos van den Mosselaar, Erik Schuurmans, Joris Huurneman, Ruben Tank en Peter Ballast. Op de ontbreekt Huub Hofstede. Foto: Theo Huijskes
Vlnr: Jos van den Mosselaar, Erik Schuurmans, Joris Huurneman, Ruben Tank en Peter Ballast. Op de ontbreekt Huub Hofstede. Foto: Theo Huijskes

Werkgroep Maliebaan Groenlo maakt flinke stappen

Belangenvereniging Groenlo wil de vaart erin houden

Door Theo Huijskes

GROENLO - Als het aan het bestuur van de Belangenvereniging Groenlo ligt, wordt er met betrekking tot de kwestie Maliebaan inclusief muziekkoepel onverminderd doorgegaan op de ingeslagen weg. De plaatselijke belangenbehartigers hebben alle begrip voor het feit dat de aanpak van deze plek als gevolg van de coronacrisis de nodige vertraging ondervindt. Maar nu er op diverse terreinen groen licht is gegeven, wil men de wintermaanden aangrijpen om in de zomer van 2022 alvast in beperkte mate invulling te kunnen geven aan de uitgekristalliseerde plannen. Eerder dit jaar is er melding gemaakt van het feit dat er een werkgroep in het leven is geroepen, die het een en ander vorm en inhoud gaat geven. Namens de Belangenvereniging Groenlo hebben de bestuursleden Joris Huurneman en Ruben Tank zitting in deze werkgroep.

Het bestuur van de belangenvereniging, in de afgelopen week voor het eerst weer fysiek bij elkaar in vergadering, wil dat er snel een eind komt aan de vele kritiek vanuit de Grolse bevolking over het gebruik, beter gezegd niet gebruik van dit natuurschoonrijke plekje in het hart van Grolle. Zo werd in de afgelopen week in deze krant nog melding gemaakt van de teloorgang van de muziekkoepel. Dit onder andere vanwege de telkens terugkomende vernielingen en de overlast, veroorzaakt door met name hangjongeren. 

Burgers denken mee met ideeën
Ondanks de coronapandemie hebben de eerder dit jaar gezette beginstappen geleid tot een hoopvolle start. Zo is er naast de hiervoor genoemde werkgroep een onderhoudsgroep in het leven geroepen, waarvoor zich spontaan bereidwillige Grollenaren hebben aangemeld. Daarnaast is de werkgroep, naast de twee BVG-vertegenwoordigers bestaande uit Peter Ballast namens de gemeente Oost Gelre alsmede Huub Hofstede, Jos van den Mosselaar en Erik Schuurmans, tweemaal over (fysiek en digitaal) bij elkaar geweest en dat niet zonder resultaat. Want de gedane oproep aan het adres van met name de Grollenaren om ideeën aan te reiken, is niet onbeantwoord gebleven. Huurneman en Tank laten weten dat er twaalf goede ideeën zijn aangereikt van totaal verschillende aard.

“De binnengekomen ideeën helpen ons om in grote lijnen de juiste weg te kiezen voor oplossingen, die bij de doorsnee Grollenaar in goede aarde vallen. Overigens kunnen inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden dan wel groeperingen nog steeds hun ideeën kenbaar maken via de website www.maliebaangroenlo.nl.”

Buurt bij de uitvoering betrekken
Naast dat men de vooralsnog incomplete werkgroep graag wil aanvullen met enthousiaste meedenkers, die geselecteerd worden op basis van de door de Grollenaren ingebrachte ideeën voor het herstel, de inrichting en het gebruik van de Maliebaan inclusief de muziekkoepel, wil men ook de buurt rond de Maliebaan erbij betrekken. Huurneman en Tank daarover: “Dit niet alleen omdat de buurt op dit moment de nodige overlast ondervindt, maar ook om mee te denken ten aanzien van de nieuwe plannenmakerij. Daarvoor is reeds een buurtenquête uitgezet om op die manier inzicht te krijgen in wat er leeft onder de buurtbewoners, wat men graag veranderd wil zien en of men tevens als een soort ambassadeur van het totale gebeuren op de Maliebaan wil fungeren. Dit alles om weer actief gebruik te kunnen gaan maken van deze markante plek in Groenlo.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden