De plek (nu nog natuurgras), waar de nieuwe kunstgrasvoorziening ‘Nieuw Wilgenpark’ zal worden gerealiseerd. Foto: Theo Huijskes
De plek (nu nog natuurgras), waar de nieuwe kunstgrasvoorziening ‘Nieuw Wilgenpark’ zal worden gerealiseerd. Foto: Theo Huijskes

Aanleg van ‘Nieuw Wilgenpark’ op het sportpark Den Elshof

Aanleg van ‘Nieuw Wilgenpark’ op het sportpark Den Elshof

GROENLO - Met de insteek dat een nieuwe kunstgrasvoorziening het ultieme, sportieve aandenken moet worden aan de voormalige voetbalvereniging Grolse Boys, zal op het sportpark Den Elshof aan de Oude Winterswijkseweg een nieuw train- en wedstrijdveld worden aangelegd met de voorlopige naam ‘Nieuw Wilgenpark’. Zoals bekend droeg het complex van de in 1948 opgerichte voetbalclub Grolse Boys aan de Beltrumseweg de naam ‘Het Wilgenpark’. Bij de officieel met ingang van 1 juli 2020 gerealiseerde fusie met S.V. Grol, hield één van de door beide verenigingen met elkaar gemaakte afspraken in dat er gezocht wordt naar een idee om in ieder geval de naam ‘Wilgenpark’ op het complex van de fusieclub terug te laten keren.

Door Theo Huijskes

Realisatie vierde kunstgrasvoorziening
Een werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van beide clubs, heeft vervolgens de in een eerder stadium gelanceerde suggestie, betrekking hebbende op de variant Pannakooi, vanwege de geringe meerwaarde voor de accommodatie geschrapt. Vervolgens zijn een drietal nieuwe varianten in het uiteindelijke adviesdocument opgenomen, te weten Wilgenpark Speedcourt, Wilgenpark Arena en Het Wilgenpark. Na de voor- en nadelen van de drie varianten, inclusief de daarbij behorende budgetten, te hebben geïnventariseerd, is er door de werkgroep gekozen voor de variant Het Wilgenpark met kunstgras, dat neerkomt op een nieuw kunstgrasveld met de afmetingen 42,50 meter en 64,00 meter, waarmee na het hoofdveld, veld 1 en de Marveld Arena de vierde kunstgrasvoorziening op het sportpark Den Elshof wordt gerealiseerd. Op het veld komen vaste, weg te draaien doelen en rondom het veld komt een omheining in de vorm van een rood hekwerk van minimaal één meter hoog en daarachter straatwerk van minimaal één meter breed. Een rode omheining, het logo, de vlag van Grolse Boys en in het bijzonder de aan te brengen naam ‘Nieuw Wilgenpark’ dienen daarbij als de meest opvallende herinneringsaspecten aan de geschiedenis van Grolse Boys. Het plaatje zal compleet worden gemaakt met de aanplant van enkele wilgenbomen rond het nieuwe kunstgrasveld.

Realisatie in de eerste helft van 2022
Na de akkoordverklaring door het voetbalstuur, alsmede door het algemeen bestuur, is het voorstel afgelopen maandagavond door de algemene ledenvergadering van Grol aangenomen. De totale kosten worden vooralsnog geraamd op maximaal 155 duizend euro. Dit bedrag zal bij elkaar geroeid worden met 99 duizend euro uit de fusiebegroting, versie 31 maart 2021, 21 duizend euro uit het overschot op de exploitatie Grol 2020-2021 en 20 duizend euro uit de opgebouwde financiële reserve. De dan nog resterende 15 duizend euro denkt men in te kunnen brengen door zelf met een aantal leden een gedeelte van de werkzaamheden te verrichten. De planning is om begin 2022 een start te maken met de werkzaamheden, zodat het totale project aan het begin van het nieuwe seizoen 2022-2023 afgerond en speelklaar is.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden