Dames mogen wel uitbundig carnaval vieren, maar geen lid zijn van de organiserende club? Foto: Theo Huijskes
Dames mogen wel uitbundig carnaval vieren, maar geen lid zijn van de organiserende club? Foto: Theo Huijskes

Nu ook dames officieel lid van CV De Knunnekes?

De ALV wordt op 15 oktober om groen licht gevraagd

Door Theo Huijskes

GROENLO - In de carnavalsveste Groenlo wil men het niet zover laten komen als bijvoorbeeld in Montfoort, alwaar in 2019 het vrouwelijke gedeelte van de bevolking besloot om een eigen carnavalsvereniging op te richten. In dit geval de club met de naam ‘Les Femmes des Coeurs’. Montfoort, evenals Groenlo een historisch en bovenal bourgondisch stadje, is ook bijzonder carnavalsgezind en de carnavalsclub daar bestaat evenals De Knunnekes ruim 55 jaar. Op de agenda van de op 15 oktober te houden ALV van de Grolse CV De Knunnekes wordt voorgesteld om een drietal dames als lid toe te laten.

Het gaat hier om Anoek Beerten, Meg Nijenhuis en Lorin Walterbos, die alle drie onderdeel gaan uitmaken van het bestuur van de jeugdcommissie en daarmee tegelijkertijd lid worden van de vereniging. In een toelichting op de agenda laat secretaris Peter Huisman namens het bestuur weten dat de benoeming van vrouwelijke leden reeds vele jaren leeft binnen de club. “Als algemeen bestuur zijnde, hebben wij daaromtrent al op 15 september 2020 een duidelijke visie gedeeld met onze leden. Op het destijds aangereikte standpunt hebben wij geen enkele reactie mogen ontvangen. Voor ons als bestuur daarom aanleiding voldoende om aan te nemen dat er geen bezwaren bestaan tegen de benoeming van de drie voorgestelde dames binnen onze club. Een doorbraak in bijna 60 jaar Grols carnaval?”

Jo Moormann in 1963 eerste vrouwelijke lid!
Maar of er in de situatie van de Grolse carnavalsclub daadwerkelijk sprake is van een doorbraak, moet betwijfeld worden. Carnavalsverenigingen mogen van oudsher dan wel gerund worden door mannen, maar heeft CV De Knunnekes bij de oprichting in 1963 niet aangegeven daar totaal anders over te denken door in de eerste Raad van Elf in de persoon van Jo Moormann een vrouw op te nemen? Een besluit dat in die jaren zelfs de landelijke pers haalde. Was er destijds in Groenlo niemand die over die toch wel unieke invulling viel, heden ten dage zijn er nog steeds stemmen, die vinden dat de carnavalswereld op de eerste plaats een mannenbolwerk is, waarbinnen geen plaats is voor vrouwen. Daarom toch maar even naar de mening gevraagd van enkele bekende carnavalisten in de Grolse carnavalsveste.

Is carnaval een mannenaangelegenheid?
Cees van der Zant, vanaf de oprichting lid van De Knunnekes en binnen de club vele functies bekleed hebbende, staat achter het bestuursvoorstel. “Reeds bij de oprichting werd een vrouw in de RvE, waar ik toen zelf deel van uitmaakte, als lid opgenomen en dat met de volledige instemming van de overige leden. Toen al gold dat de maatschappij niet verder kan zonder vrouwen en dat is heden ten dage nog steeds zo!” Annelies Porskamp-Rensing, echtgenote van wijlen Prins Henk Porskamp in 1980, heeft daarentegen een andere mening. “Nooit aan beginnen, zorgt alleen maar voor nog meer discussie en ongewenste trammelant. Er is niets op tegen dat actieve, jonge meiden met nieuwe, frisse ideeën deel uitmaken van bijvoorbeeld een organiserende jeugdcommissie, maar laat de grote al dan niet bestuurs-, c.q. organisatielijnen over aan de mannen.”

Carnaval is een feest voor verbinding
Het millennium-prinsenpaar van De Knunnekes, in dit geval de hoogheden in het jaar 2000: stadsprins Hennie Schovers en stadsadjudant Henri Walterbos, hebben er totaal niets op tegen dat vrouwen ook als officieel lid deel uitmaken van de club. Laat Walterbos weten daar een fervent voorstander van te zijn, Schovers maakt nog wel de kanttekening dat de betreffende dames zich dan ook aan alle geldende regels, zoals gepaste kleding en dergelijke, moeten houden. Chiara van Bergen-Monasso, die menig steentje bijdraagt aan het Grolse carnaval, en dat onder andere als lid van de feestcommissie en als buutreedner bij de pronkzittingen, is van mening dat er niet zo moeilijk moet worden gedaan. “Vrouwen en dat van jong tot oud krijgen bij De Knunnekes alle ruimte om zich te onderscheiden in het feestgedruis. Carnaval is een feest dat voor verbinding zorgt en dan maakt het niet uit of je jong of oud bent, arm of rijk, blank of donker en dus ook niet of je man of vrouw bent. Carnaval in Groenlo is één groot feest. En dan moet je daar niet zo veel aan veranderen!”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden