Vlnr: Cintha Lensink, Gerard Kamp, Ton Goossens, Theo Bloemenkamp en in de rolstoel Wilfried Klein Avink. Foto: Theo Huijskes
Vlnr: Cintha Lensink, Gerard Kamp, Ton Goossens, Theo Bloemenkamp en in de rolstoel Wilfried Klein Avink. Foto: Theo Huijskes

Vincentiushuis staat centraal tijdens Week voor de toegankelijkheid

Onder de regie van Belangenorganisatie Oost Gelre

Door Theo Huijskes

GROENLO - Op initiatief van het dagelijks bestuur van de begin 2007 opgerichte Stichting BOOG (Belangenorganisatie Oost Gelre) waren afgelopen zaterdag, en dat in het kader van ‘De week voor de toegankelijkheid’, alle peilen gericht op het nieuwe Vincentiushuis aan de Ruurloseweg in Groenlo. Het motto van deze landelijke week staat jaarlijks in het teken van het vragen van extra aandacht voor onder andere toegankelijke winkels, horecalokaliteiten, gemeenschapshuizen, schouwburgen en dergelijke. Een en ander met name ten behoeve van mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken. Deze doelstelling kreeg ditmaal extra aandacht omdat er ook voor de beoogde doelgroep in het kader van de nog steeds heersende coronacrisis alweer vele mogelijkheden zijn om er op uit te kunnen gaan.        

Het waren voorzitter Gerard Kamp en bestuurslid Cintha Lensink van de Groenlose Vincentiusvereniging, die de delegatie van BOOG een keurige ontvangst hadden bereid en vervolgens de mogelijkheid boden voor een observerende dan wel controlerende rondgang door alle, voor het publiek toegankelijke lokaliteiten in het Vincentiushuis. Het dagelijks bestuur, bestaande uit Theo Bloemenkamp (voorzitter), Wilfried Klein Avink (secretaris), gezeten in zijn rolstoel, en Ton Goossens (penningmeester), kreeg daarbij alle gelegenheid om opmerkingen te maken, die een nog betere toegankelijkheid weten te bewerkstelligen. “Dat was ook het geval toen wij in voorgaande jaren met dezelfde insteek voorzieningen als SCC De Mattelier en het Stadsmuseum Groenlo bezochten, waar wij dezelfde spontane medewerking kregen”, aldus woordvoerder Bloemenkamp.

Vincentiushuis wordt gekenmerkt door gastvrijheid en verbondenheid
Een en ander kreeg buiten een begin bij de invalidenparkeerplaats, waarbij nuttige tips naar voren werden gebracht, die voor een tegemoetkoming richting de gehandicapte medemens kunnen zorgen. Ook binnen werden, ondanks de reeds aangebrachte noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van deze doelgroep, aanmerkingen gemaakt en daarbij tegelijkertijd tips gegeven voor een nog betere toegankelijkheid. Daarbij lieten de vertegenwoordigers van de Stichting BOOG niet onverlet om het vrijwilligerskorps een groot compliment te geven voor het gerealiseerde warenhuis en de grote mate van gastvrijheid en verbondenheid. De Vincentianen Gerard Kamp en Cintha Lensink stonden daarbij open voor de opgemerkte kanttekeningen en deden de toezegging daaraan de nodige aandacht te zullen besteden.

Wij streven naar een voor iedereen toegankelijk Oost Gelre
Tijdens het nagesprek was het voorzitter Bloemenkamp van BOOG, die nog eens memoreerde dat Nederland in 2016 het VN-Verdrag Handicap heeft ondertekend met als doel het realiseren van een samenleving op voet van gelijkheid.

“Dit op basis van de doelstelling dat een kwetsbare gezondheid een zo prettig en zelfstandig mogelijk (samen)leven niet in de weg mag staan. Iedere gemeente moet daar haar beleid op afstemmen. Jammer alleen is dat dit nog niet in alle gevallen gebeurt en dat er van de zijde van het Rijk geen sancties worden opgelegd”, aldus Bloemenkamp, die blij is dat de gemeente Oost Gelre een werkgroep in het leven heeft geroepen, waarin personen met een beperking zitting hebben en ook mee mogen praten over het op dit terrein te voeren beleid.

“Daarmee zijn wij in deze gemeente op de goede weg en dat niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook voor de duizenden toeristen die jaarlijks ons mooie Groenlo bezoeken. Wij hopen dat deze tendens zich voortzet, zodat wij met elkaar een situatie, in dit geval met name een samenleving weten te creëren waarin en waaraan iedereen kan meedoen. Ook mensen met een beperking dan wel mensen die zich alleen met een rolstoel kunnen verplaatsen. Maar om een volledig, voor iedereen toegankelijk Oost Gelre te kunnen bewerkstelligen, waarbij de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige gezondheidsbeperking voorop staat, hebben wij de medewerking van iedereen nodig. Zo streven wij er ook naar om ons bestuur te kunnen versterken met enkele jeugdige krachten. Aanmeldingen zien wij dan ook graag tegemoet!”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden