OLW wil aandacht voor alternatief energieplan Zwolle/Hupsel/Holterhoek

OOST GELRE - De plannen voor de zonneparken in Zwolle, Hupsel en Holterhoek hebben het afgelopen jaar veel stof doen opwaaien. De felle protesten van tegenstanders van de zonneparken konden de gemeenteraad niet overtuigen om tegen te stemmen. De contactgroepen van Zwolle, Hupsel en Holterhoek zijn wel met een alternatief plan gekomen en hebben dit plan afgelopen zomer gepresenteerd aan onder andere de gemeenten Oost Gelre en Berkelland, de initiatiefnemers van de zonneparken, de grondeigenaren, Noabers veur zonnedak, de lokale energiecoöperaties, Liander, IKGL, de gebiedsonderneming en de VVE van De Laarberg. Het plan van de contactgroepen is een voorstel om de vijf zonneparken op daken van de bedrijven op De Laarberg te plaatsen in plaats van op landbouwgrond. Het plan bleek echter niet haalbaar omdat er voor de zonneparken al dusdanig veel investeren waren gedaan in onder andere vergunningsaanvragen, advieswerk en aanbetalingen aan Liander. 

Door Kyra Broshuis

Capaciteitsprobleem
OLW wil het plan met de titel ‘Van alternatief plan naar Tender Energy-grid De Laarberg” op de agenda van de commissievergadering. Afgelopen week zijn de commissieleden het debat hierover aangegaan. Paul Wallerbos van OLW wil van het college weten of er alsnog iets met het plan gedaan kan worden. “Laten we de positieve insteek van de buurtschappen nu gebruiken om een nieuw plan uit te werken. Bijvoorbeeld door boeren te laten investeren in zonnedaken boven op de fabrieksdaken van De Laarberg, en dan deze groene stroom inzetten voor de bedrijfsprocessen. Of om er groene waterstof mee te produceren voor vrachtwagens” zegt Wallerbos. Hij vindt de houding van het college veel te passief omdat het college vooraf schriftelijk liet weten dat er bij de ambtenaren onvoldoende expertise is om de haalbaarheid van een nieuw plan te toetsen en, dat de gemeente niet de initiatiefnemer kan en zal zijn. Wethouder Porskamp gaf vervolgens ook aan dat er een ambtelijk capaciteitsprobleem is. “We zetten onze ambtenaren nu vooral in voor de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten”, zegt Porskamp. Op de vraag of het college het plan kan beoordelen op haalbaarheid schreef de wethouder dat er voor de gemeente geen rol als initiatiefnemer is. ‘En daarnaast hebben de gemeenten geen rol om de haalbaarheid van dergelijke plannen te toetsen.’

De partijen
“Huur die expertise dan in, dat doen we al jaren voor zoveel andere plannen, dus waarom hier niet, want anders blijven we stilstaan”, reageert Wallerbos, waarbij hij werd ondersteund door de PvdA, OOG en het CDA. D66 zei in eerste instantie dat het hier een gepasseerd station betreft en dat een discussie geen zin meer heeft maar kwam daar later op terug. Richard Klein Tank van de PvdA vindt de uitgangspunten van het plan een goede insteek voor de toekomstige rol van De Laarberg. “Wij hebben altijd gezegd dat het mooi zou zijn als de Laarberg in de hele transitie een belangrijke rol zou spelen.” René Hoijtink van OOG spreekt zijn waardering uit aan de drie initiatiefnemers van het plan. Hij vindt dat het college zelf weinig onderneemt. “Betreurenswaardig. Ik vrees dat dit plan in een la zal verdwijnen, heel jammer.” Volgens Gerard Klein Gunnewiek van de NLog weet niemand waar ie aan toe is met de energietransitie en hij vindt het een ‘verhaal voor de bühne. “Nu vinden de voorstemmers van de zonneparken dit opeens een goed plan. Laat het aan de markt over.” Niek Bragt van het CDA doet nogmaals een oproep voor een energieregisseur bij de gemeente. “Daar moet de regie ook komen te liggen.” De VVD wil het plan meenemen voor toekomstige plannen en pleit ervoor om vooral ook de innovaties in de gaten te houden.

Wethouder Porskamp blijft erbij dat er momenteel geen capaciteit is bij de gemeente, ook niet om capaciteit in te huren.” Er wordt ons passiviteit verweten maar wij voeren de agenda uit zoals die door u is vastgesteld. Daar moeten dan wel capaciteit en financiële middelen voor zijn als we de regie moeten pakken. Dat is op dit moment helaas niet mogelijk.”

Wallerbos vindt deze reactie teleurstellend. “Een gemiste kans.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden