Huizen op het nieuwe plan Oldenhuis zouden mogelijk op onrechtmatige wijze verkocht zijn. Foto: Kyra Broshuis

Huizen op het nieuwe plan Oldenhuis zouden mogelijk op onrechtmatige wijze verkocht zijn. Foto: Kyra Broshuis

Mogelijk onrechtmatige verkoop Oldenhuis-woningen

Algemeen

GROENLO - De PvdA trekt bij het college aan de bel over de verkoop van woningen op het plan Oldenhuis in Groenlo. Richard Klein Tank van de PvdA zegt dat er geluiden zijn dat de verkoop van starterswoningen niet op integere en rechtmatige wijze plaatsvindt. “Woningzoekenden in de doelgroep starters uit Groenlo, die zich van meet af aan als gegadigde hebben gemeld, constateren dat zij achter het net vissen. Er schijnt een starterswoning aan de hoogste bieder te zijn verkocht voor een bedrag van ruim 400.000 euro. Dat roept uiteraard vragen op”, zo zegt Klein Tank. 

Door Kyra Broshuis

Klein Tank wil van het college weten of het waar is en wat er precies gebeurd is. “En als het waar is, hoe is het dan mogelijk dat een als starterswoning gebouwde woning, waarvan de raad bij vaststelling van het bestemmingsplan het doel had deze aan daadwerkelijke starters ten goede te laten komen, voor een fors hogere prijs wordt verkocht, waarbij mensen uit de doelgroep feitelijk kansloos zijn?” De PvdA wil dat het college actie onderneemt.

Gemeente op de hoogte van geruchten
De geluiden hebben ook het gemeentehuis bereikt, zo bevestigt wethouder Marieke Frank. “We hebben meerdere berichten en vragen ontvangen over de uitgifte van de zogenaamde ‘houtbaar’ rijwoningen. Deze signalen schetsen het beeld dat de kavels voor aanmerkelijk hogere prijzen zijn verkocht dan bij de overeenkomst is vastgelegd. Wij hebben de vragen bij de ontwikkelaar neergelegd. We gaan in elk geval het gesprek met de ontwikkelaar aan. De ontwikkelaar heeft ons al wel laten weten dat er met 10 gegadigden een reserveringsovereenkomst is getekend. Het gaat in alle gevallen om mensen die uit Oost Gelre afkomstig zijn, startend zijn op de woningmarkt en vanuit het ouderlijk huis of een huurhuis komen.” De wethouder zegt dat er in de overeenkomst met de Oldenhuis BV voor deze rijwoningen een gemiddelde prijs van maximaal 275.000 (prijspeil 2021) is vastgesteld. Het gaat dan om zogenaamde doorstartwoningen omdat starterswoningen niet meer in de prijscategorie vallen. “Wij zullen de gemeenteraad informeren over de uitkomst van de gesprekken. Wanneer blijkt dat er inderdaad afgeweken is van de overeenkomst, zullen we daar stappen op ondernemen”, zo laat de wethouder weten.

Wordt vervolgd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids