5 miljoen voor IKC met gymzaal aan Karel Doormanstraat

GROENLO - Het nieuw te realiseren IKC (Integraal Kind Centrum) met gymzaal en verharding van de onderwijsbuitenruimten gaat een kleine 5 miljoen euro kosten. De gemeente Oost Gelre betaalt daarvan ruim 4,3 miljoen en het overige bedrag is voor rekening van de nieuw op te richten stichting. Het huidige schoolgebouw, de Sint Willibrordusschool, wordt gesloopt. Dat geldt ook voor de gymzaal. 

Door Kyra Broshuis

Willibrordus en Pindakaas
Al in 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat het onderwijs in Groenlo zich moet toespitsen op 3 locaties; de Karel Doormanstraat, ‘t Carillon aan de Wheme en de Ni’je Veste en Hoeksteen aan de Buitenschans. In eerste instantie zou het IKC aan de Karel Doormanstraat naast de Willibrordus ook nog ‘t Palet gaan huisvesten maar begin 2020 heeft de overkoepelende stichting besloten ‘t Palet op te heffen. Op de locatie Karel Doormanstraat komt met het IKC een samenwerking met St. Willibrordus (Delta Scholengemeenschap) en kinderopvangorganisatie Pindakaas. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten. Het kindcentrum biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. In dit kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden hierdoor in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Visie
Er is een visie opgesteld waarin staat hoe het IKC moet gaan functioneren. “Daar is een aantal randvoorwaarden voor de huisvesting uitgekomen”, legt wethouder Karel Bonsen uit. “Zo wordt er straks groepsoverstijgend gewerkt, komt er een ruimte om de dag te starten en af te sluiten en wordt er veel afwisseling geboden in activiteiten en spelend en ontdekkend leren.” Over de exploitatie van de bijbehorende nieuwe gymzaal is enig gesteggel. De exploitatiekosten werden door het het schoolbestuur betaald maar het bestuur heeft aangegeven dat niet meer te kunnen en willen doen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk besloten dat het schoolbestuur de exploitatiekosten moet blijven betalen. De stichtingskosten zijn overigens gebaseerd op prijspeil december 2021. “Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de bouwkosten zich gaan ontwikkelen in de komende periode. Dit betekent dat we wellicht te zijner tijd bij moeten ramen als de bouwkosten hoger uit blijken te vallen”, zo zegt de wethouder.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden