Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart van dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en inmiddels beginnen de politieke partijen zich warm te lopen, beste Grollenaren. Er zijn ook hier nieuwe ontwikkelingen want steeds meer partijen doen aan de verkiezingen mee en je kunt dus zeggen dat in het doorgaans toch redelijk vredige Oost Gelre de nieuwe tijd aan de deur klopt. We hebben enige tijd terug nog een afsplitsing van een politieke partij gehad in de gemeenteraad en ook op dat punt volgen we dus de landelijke trend, nietwaar? We mogen overigens blij zijn dat zich toch elke keer weer nieuwe mensen beschikbaar stellen als kandidaat-raadslid, want het is bepaald geen functie waar je hele dagen de feestneus op kunt zetten en ook polonaises schijnen uiterst zeldzaam te zijn in raadszalen.

Daar komt nog bij dat de burgers de raadsleden vaak hinderlijk volgen en verwensingen, beschuldigingen, intimidaties en bedreigingen schijnen ook regelmatig voor te komen. Onlangs sprak een raadslid uit Winterswijk daar openlijk over en die ervaringen maken je niet echt vrolijk. Je hoort steeds dat de volksvertegenwoordigers op elk niveau er niks van bakken. Ik moet dan altijd denken aan de uitspraak van een groot staatsrechtgeleerde die zei dat het volk de bestuurders krijgt die het verdient. Daar kunnen we het mee doen.

Het is ook moeilijk om na een zittingsperiode te kunnen vaststellen of de partijen erin geslaagd zijn hun toezeggingen en beloftes waar te maken. Er is altijd samenwerking nodig en je moet vaak meebuigen en dus kun je vrijwel nooit je eigen wensen helemaal in beleid omzetten. Wat voor de ene partij geweldig is, is voor de ander een gruwel. Zo ongeveer.

Wat dat betreft kun je beter een elastiekjesonderneming leiden, hoewel dat ook een beetje een rekbaar begrip is. Dat is waar.

Maar je moet bijvoorbeeld 3 miljard elastiekjes per jaar produceren en als je dan uitkomt op 3,5 miljard en de kosten zijn gelijk gebleven dan is er vette winst en meteen ook volop waardering. In de politiek gaat dat niet zo. Daar zou bij het fabriceren van elastiekjes meteen de vraag komen of we wel zoveel elastiekjes willen, of het niet anders kan, of er schade voor het milieu is enzovoort. Afijn, de geschiedenis van de rekkelijken en de preciezen wat wel weer mooi aansluit bij elastiekjes.

Partijen met tegenstrijdige belangen zitten bij elkaar en ook met elkaar opgescheept. Als ze het met elkaar eens zouden zijn dan hadden we maar één partij nodig nietwaar? Of zelfs helemaal geen partij. Maar nu er steeds meer partijen komen, blijken we het dus steeds meer oneens te zijn met elkaar.

In dat krachtenveld moet een raadslid en een partij jongleren. Heel veel raadswerk gebeurt in stilte; er dienen oneindig veel rapporten te worden gelezen, er is ontzettend veel overleg nodig en dat maakt het raadslidmaatschap bepaald niet tot een vrolijke bijbaan hier, maar het is wel belangrijk dat het gebeurt. We kennen hier gelukkig nog steeds het lekenbestuur en dat moeten we ook zo houden.

Ik hoop eigenlijk dat er een mooie verkiezingsstrijd gaat losbarsten; de raad is vaak onzichtbaar, zeker nu het steeds meer digitaal moet. Het is goed dat we binnenkort kandidaten zien op straten en pleinen. Dat het gewone mensen zijn met een ideaal. Ook hier in Oost Gelre is de afstand tussen het volk en de raadsleden groter geworden. Wie kent er nog raadsleden uit een ander (kerk)dorp?

Gemeentepolitiek gaat om meer dan het ophalen van huisvuil en gladheidsbestrijding. Dus wens ik de partijen succes in hun streven hun (beste) plannen zichtbaar te maken.

Ik volg de ontwikkelingen met aandacht.


Torenwachter

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden