Gaan we van het dunne lat-syndroom naar de Dik Trom-status?

  Column

Oei, dat was even een pittig bericht, beste Grollenaren. Ik bedoel nu even niet de voorgenomen krimp van het streekziekenhuis in Winterswijk. Daar moeten we natuurlijk krachtig tegen protesteren en dat gebeurt gelukkig ook al. Prima.

Nee, ik schrok een paar dagen daarvoor van een ander bericht met de onthutsende kop: 'Achterhoeker is al jaren te zwaar'. Dat moet je niet te licht opvatten. Maar een nadere bestudering van het artikel pakte voor ons Grollenaren en in ons spoor ook voor de andere deelnemende gemeenschappen in de abstracte plaats Oost Gelre, toch wat gunstiger uit.

Want daarin stond de volgende memorabele zin: 'Oude IJsselstreek is met 59% koploper. Oost Gelre scoort het laagst met 50 procent'. We zijn hier dus wel (te) dik, maar minder dik dan de anderen hier. Zonder het aan te dikken. Maar bij nadere bespiegeling van die zinnen vond ik de conclusie eigenlijk toch een tirade van niks. Want ze gaan er daarbij maar vanuit dat wij te zwaar zijn, maar het zou best eens zo kunnen zijn dat de andere Nederlanders juist veel te licht zijn. En dan moet je die westerse afwijking niet even in zogenaamd wetenschappelijke overzichten in het nadeel van de Achterhoek gaan uitleggen. Daar til ik zwaar aan. Ik vind dat zelf een ernstige vervalsing en foute suggestie die aan de dag wordt gelegd. Ik dacht dat het veel beter zou zijn geweest het artikel te openen met de zin: Nederlander is al jaren te licht, maar gelukkig maakt de Achterhoeker daar een gunstige uitzondering op.

Maar in bestuurlijk verband is het 'te zwaar zijn van de Achterhoekers' als een bom ingeslagen. Ik werd vrijwel meteen gebeld door een zenuwachtige woordvoerster die vertelde dat het college in Lichtenvoorde in de zwaarst mogelijke samenstelling in spoedzitting bijeen zat. Dat vond ik wel aardig gekozen: in de zwaarst mogelijke samenstelling, maar de beste mevrouw bleek het subtiele van haar eigen woorden te ontgaan. Ik werd verzocht met spoed op te stomen naar Lichtenvoorde.

In Lichtenvoorde (met tegenzin) aangekomen zat het college er echt ontredderd bij. Nu doen we alles om de inwoners gezond te houden en dan blijkt dat ze hier gewoonweg hartstikke dik zijn, te lomp, ze zakken bijna door hun eigen bodem riepen ze en het kan best zo zijn dat straks de mensen hier een bovenwoning of een bovenverdieping helemaal niet meer kunnen gebruiken uit vrees voor instorting. Gevolg: woningnood en de term platteland wordt steeds meer bewaarheid. Er werd paniekerig gedaan; of ze niet een campagne moesten voeren waarin ook eenvoudige mannen als ik een belangrijk aandeel konden hebben.

Ik zat toch altijd maar in die Groenlose Gids hoog van de toren te blazen over dingen van niks, maar nu kreeg ik de kans me eens echt ergens voor in te zetten. Ik kreeg daar echt even flink op mijn donder alsof ik de oorzaak was van de Achterhoekse dikte. En het schrijven over heerlijke diners en Bourgondische festijnen? Afschaffen! En nu zit ik, beste Grollenaren, opgescheept met een opdracht die me zwaar op het lijf valt.

Moet ik dat doen omdat het college me zo zwaar onder druk zet, of omdat we echt te dik worden?

Ik had ze nog willen zeggen dat je met vermaningen eerder het tegendeel bereikt, dat ze van de weeromstuit juist extra gaan eten. Doen we niks dan groeien we verder, maar dan is ons grote probleem van de krimp ook zo verdwenen. Er kan geen mens meer bij.

Dat zit er dik in.


Torenwachter

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Moet de naam van ons treinstation worden veranderd?Reageren!