De huidige wagenbouwhal. Foto: Theo Huijskes
De huidige wagenbouwhal. Foto: Theo Huijskes

Ook in de zomer leeft het carnaval in Groenlo

Cultuur

De Knunnekes kijken uit naar een nieuwe wagenbouwhal

Door Theo Huijskes

GROENLO - Afgelopen vrijdag 13 mei vond de jaarlijkse voorjaars-vergadering van CV De Knunnekes plaats. Naast het terugblikken op ondanks de coronaperiode succesvolle drie dolle dagen, werd er ook alweer volop vooruitgeblikt naar het nieuwe seizoen. In de achterzaal van Bar De Lange Gang deelde het Knunnekes-bestuur onder leiding van president Maarten Kooiker een stortvloed aan complimenten uit aan iedereen die het op het laatste moment nog mogelijk heeft gemaakt dat er in het coronajaar 2022 alsnog carnaval kon worden gevierd. Daarbij was er een extra alaaf voor stadsprins Bas en stadsadjudant Koen Klein Tuente, die als het 58ste prinsenpaar van de Grolse Knunnekes ook in het seizoen 2022-2023 de scepter zullen zwaaien over het vestingstadje.

Speciale ledenavond in plaats van Prinsenbal
Vanwege deze laatste ontwikkeling staat er het komende carnavalsseizoen geen Prinsenbal op het programma. Als passende oplossing is besloten om het nieuwe carnavalsjaar gewoon van start te laten gaan op de elfde van de elfde waarbij het Tröntjesfestival voor die gelegenheid in een nieuw jasje gestoken wordt. Vervolgens vindt er op vrijdag 18 november in plaats van het gebruikelijke Prinsenbal, een groots opgezette ledenavond plaats. Hiervoor is inmiddels een feestcommissie in het leven geroepen. In de maand januari 2023 staan vervolgens de zes pronkzittingen op het programma, waarna in het weekend van 19 tot en met 21 februari 2023 iedereen weer losgaat tijdens de drie dolle dagen.

Nieuwe wagenbouwhal
Tijdens de ledenvergadering kreeg ook de noodzakelijke realisatie van een eigen wagenbouwhal de nodige aandacht. Zoals bekend heeft CV De Knunnekes de laatste jaren gebruik kunnen maken van de voorheen in eigendom zijnde hal van Bouwbedrijf Schutten in de Groeneweg. De nieuwe eigenaar (Peter Weyn Banningh) heeft inmiddels de toezegging gedaan dat de carnavalsclub hiervan in 2023 nog gebruik mag maken. In het verlengde daarvan liet president Maarten Kooiker weten dat men samen met de organisatie van het evenement De Slag om Grolle in gesprek is met het gemeentebestuur van Oost Gelre voor een nieuwe gezamenlijke hal.

“De gesprekken daarover verlopen vooralsnog voorspoedig. Het laatste onderhoud met een afvaardiging van de gemeente dateert van medio maart. Daarbij is gebleken dat de gemeente er heel positief in staat en samen met ons naar een geschikte oplossing wil zoeken. Zowel wij als De Knunnekes als ook de organisatie van de Slag om Grolle hebben het nodige huiswerk meegekregen. Ik verwacht dat het nu aan het nieuwe college van b&w is om met een passende oplossing te komen.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids