Het bestuur van de Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis aan het begin van een nieuw, succesvol kalenderjaar. Foto: Theo Huijskes
Het bestuur van de Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis aan het begin van een nieuw, succesvol kalenderjaar. Foto: Theo Huijskes Theo Huijskes

Leader-subsidie van € 120.000 voor Stoomhoutzagerij Nahuis

Cultuur

Komst van een nieuwe ketel komt steeds dichterbij

Door Theo Huijskes

GROENLO - Een langgekoesterde wens van het bestuur van de Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis is in vervulling gegaan. Voor noodzakelijk te verrichten renovaties en met name voor de aanschaf van een nieuwe stoomketel, is inmiddels het benodigde subsidiebedrag toegezegd. Tot grote opluchting van niet alleen het stichtingsbestuur, maar ook bij de tientallen vrijwilligers van de inmiddels al meer dan honderd jaar bestaande stoomhoutzagerij heerst grote oplichting. Zij omarmen de nationaal en internationaal toeristische trekpleister en zetten zich met tal van werkzaamheden in om deze unieke bezienswaardigheid intact te houden. 

Totaal subsidiebedrag van 340 duizend euro beschikbaar

Tijdens een onderhoud van deze krant met  is er sprake van grote opluchting. Want het lange wachten, is inmiddels beloond. Van het al met al benodigde bedrag van 340 duizend euro was medio 2022 reeds 220 duizend euro binnen. Het begrotingstekort van 120 duizend euro is inmiddels, en dat na de vorig jaar in een vroeg stadium ingediende aanvraag, toegezegd in de vorm van een zogenoemde Leader-subsidie. Leader Achterhoek bestrijkt de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk en het buitengebied van Doetinchem. Zoals bekend, heeft de Stoomhoutzagerij de subsidie met name nodig om de oude, niet meer te repareren stoomketel te vervangen. Tegelijkertijd wil men met de ontvangen gelden noodzakelijke reparatieklussen uitvoeren, waarbij te denken valt aan de restauratie van de fabrieksschoorsteen, alsmede aan diverse locaties. Ook wil men tegelijkertijd zaken als verdere digitalisering en de inrichting van een professionele filmzaal verwezenlijken. Wat de oude, versleten stoomketel betreft, die wil men met nog nader uit te werken bedoelingen een plekje geven op het voorterrein van de Stoomhoutzagerij. 

Ook dit jaar andermaal open draaidagen voor jong en oud

Omdat er nog diverse procedures, zoals de aanvraag van de nodige omgevings- en andere vergunningen, moeten worden doorlopen, zal de totale operatie niet een-twee-drie uitgevoerd kunnen worden. Zo zullen inspectierapporten moeten worden aangeleverd, die vervolgens resulteren in een eindrapport waaruit zal moeten blijken dat de oude ketel na inmiddels meer dan honderd jaar op alle onderdelen aan vervanging toe is. Neemt niet weg, dat bestuur en vrijwilligers van de Stoomhoutzagerij ook in 2023 zoveel mogelijk op dezelfde voet willen doorgaan. De traditionele en populaire onder stoom georganiseerde maandelijkse draaidagen staan ook in april tot en met oktober 2023 weer op het programma. Ook zijn bestuur en vrijwilligers voornemens om de toegankelijkheid van de Stoomhoutzagerij nog verder uit te breiden. Een en ander door de toegankelijkheid te verbreden en dat in de breedste zin van het woord, waarbij met name wordt gedacht aan de organisatie van schoolexcursies, bedoeld voor de jeugd in Groenlo en omgeving. Dit alles onder het motto: ‘De Stoomhoutzagerij is een herkenning voor ouderen en een belevenis voor jongeren!’

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids