Henk Oonk (links) en Rutger van Lier voor het parlementsgebouw. Foto: eigen foto

Henk Oonk (links) en Rutger van Lier voor het parlementsgebouw. Foto: eigen foto

‘Stikstof-plannen slachtofferen de boeren’

Landbouw

Henk Oonk post bijna twee maanden bij Tweede Kamer

Door Mark Ebbers

VRAGENDER - Henk Oonk uit Vragender liet zich inspireren door de actie die Grollenaar Hans Kamperman destijds voerde voor legalisering van de wietteelt. Bij Oonk was het thema het stikstofbeleid van de overheid, dat volgens hem vooral de boeren slachtoffert. Vanaf 26 oktober stond de konijnenfokker uit Vragender met zo’n dertig medestanders uit heel Nederland beurtelings met een kar voor het Kamergebouw in Den Haag, een actie die nog doorloopt tot aan het kerstreces van de Kamer op 17 december. Dinsdag 7 december bood hij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een petitie aan.

Konijnenfokker Oonk werd in zijn strijd ondersteund door Rutger van Lier uit Halle, eigenaar van een containerverhuurbedrijf en bekend boerenactivist. Op de vraag wat zij als konijnenfokker (in een stal) en containerverhuurder eigenlijk zelf met de stikstofproblematiek te maken hebben, antwoordt Oonk: “Ik heb ermee te maken omdat ik korte afstand van een Natura 2000 gebied woon, namelijk het Vragenderveen. Daarom kom ik al heel snel boven de norm.”
Volgens hem worden door de beleidsmakers verkeerde aannames gedaan en hij hoopt dat een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam volgend voorjaar dat zal laten zien. “Stikstofdepositie gaat niet verder dan 350 meter van de bron; het Vragenderveen is zo’n anderhalve kilometer van mijn bedrijf vandaan.”

‘Groen wordt ingeruild voor grijs’
De actie van Oonk begon op 26 oktober en gaat nog door tot aan het kerstreces van de Tweede Kamer, dus ook na het aanbieden van de petitie. Alle Kamerleden – van de Eerste en de Tweede Kamer – hebben een brief en een flyer van Oonk in hun postvak ontvangen. In de brief vraag hij aandacht voor “… een van de grootste fouten die gemaakt gaat worden in de Nederlandse geschiedenis. Wij gaan namelijk groene stikstof (NH3) inruilen voor grijze stikstof (NOx). Dit is wat er wordt voorgesteld, door boeren op te kopen zodat andere dingen weer vlot getrokken kunnen worden.” Hij vult aan: “Er worden plannen gemaakt om boeren te onteigenen en de vrijgekomen stikstof te gebruiken voor onder andere verkeer en industrie. Hierdoor neemt de CO2-uitstoot toe. Niet alleen verslechteren zo de luchtkwaliteit en de natuur, maar het draagt ook bij aan de opwarming van de aarde. Terwijl landbouwgrond juist CO2 opneemt.”

‘Opvallen en herhalen’
Oonk deed en doet het in Den Haag niet alleen: “Ik heb natuurlijk niet zelf daar elke dag gestaan, dat kan niet met mijn bedrijf. Een stuk of dertig boeren deden mee, niet alleen uit de Achterhoek maar uit heel Nederland. In principe was het een eenmansactie, anders zou het een demonstratie worden en zou je naar het Malieveld worden verwezen.”
Oonk en zijn mede-actievoerders hebben verschillende Kamerleden persoonlijk aangesproken. Waren dat niet veelal plichtmatige gesprekjes van de kant van de parlementariërs? “Deels wel, maar ook dat kan juist goed zijn. Wat ik van Hans Kamperman heb geleerd is: opvallen en herhalen.”

Vergelijking met Indianen
Op verschillende momenten had Oonk tijdens zijn actie een indianenjas aan. Vindt hij de situatie van de Nederlandse boeren vergelijkbaar met die van de Indianen destijds? “Ook de Indianen zijn op een gemene manier weggejaagd. Ze kregen contracten in hun eigen taal die afweken van de Engelstalige contracten die ze ondertekenden. De boeren lopen kans dat hun vergunning eerder wordt afgepakt. En dan gaat het niet alleen om je werk, maar ook om je levensstijl die je kwijtraakt. Piekbelasters in de buurt van natuurgebieden zouden nergens anders mogen beginnen, als ze een maatschap hebben geldt dat zelfs voor hun vennoten.”
Gaat dan nog de vergelijking met de Indianen niet veel te ver, niemand is er toch op uit de Nederlandse boeren uit te roeien? Oonk: “Nee, dat niet, tenminste dat hoop ik. Maar de strijd is nog niet echt begonnen.”
Hij is er wel van overtuigd dat de overheid bewust uit is op de boeren: “Dat is namelijk de groep die makkelijkst is te pakken en te verleiden. Als ik volgende week 2 miljoen krijg aangeboden om op te houden, dan weet ik nog niet wat ik doe.”

Toch geen gesprek met Schouten
Op de vrijdag voor het aanbieden van de petitie waren er ruim 18.000 handtekeningen verzameld. Oonk is er redelijk tevreden over. Waar hij niet tevreden over is, is het afgezegde gesprek met Carola Schouten, de minister van LNV. “Ze had toegezegd een groep van ons actievoerders te ontvangen. Maar vlak van tevoren werd die afspraak afgezegd, onder het mom van coronamaatregelen. Maar dat geloof ik niet, want ook een videogesprek bleek niet te kunnen. Ik denk dat ze erachter kwam dat een deel van haar gesprekspartners lid was van de Farmers Defence Force (FDF), en daar wil ze niet mee in gesprek.”
Hij benadrukt dat zijn actie voor de deur van de Tweede Kamer niet namens de FDF of welke organisatie dan ook is en vindt het erg jammer dat het gesprek met Schouten niet doorging. “Zo’n gesprek moet juist nu plaatsvinden, tijdens het formatieproces. Als er een nieuw kabinet zit, ben je te laat.”

Petitie verlengd
Op dinsdag 7 december werd bekend dat de petitie wordt verlengd tot 30 december. Tekenen kan via reddeboeren.petities.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids