Het onafscheidelijke paar Gerri Lenssen en Henk Nijhoff. Foto: Theo Huijskes
Het onafscheidelijke paar Gerri Lenssen en Henk Nijhoff. Foto: Theo Huijskes

Gerri en Henk, twee Grollenaren die elkaar nooit uit het oog hebben verloren!

Maatschappij

GROENLO - Voor de rubriek ‘Hoe gaat het met u?’ zijn wij deze keer op bezoek bij Gerri Lenssen (73) en Henk Nijhoff (70). Een tweetal binnen de stadsgracht van Groenlo geboren plaatsgenoten. Twee Grollenaren van het zuiverste soort, die om veel redenen positieve bekendheid genieten binnen de plaatselijke gemeenschap. Gerri, geboren op 31 december 1948, en Henk, geboren op 10 november 1950, hadden al op jonge leeftijd gevoelens voor elkaar. De al in de puberjaren uitgesproken eerste vorm van een liefdesverklaring jegens elkaar, kreeg 25 jaar geleden na een in beider gevallen afgebroken eerste huwelijk een definitieve invulling. In dit geval een partnerschap in twee afzonderlijke wooneenheden en dat zonder ondertekening van een huwelijksakte. 

Door Theo Huijskes

In de woning van Gerri aan de J.F. Kennedylaan verhalen beiden met een aanstekelijke passie over hun gevolgde levenspad.

“Na zus Cili ben ik als tweede dochter van Thijs en Jo Lenssen geboren in de bovenwoning op de hoek Beltrumsestraat-Goudsmitstraat. Ik ben gehuwd geweest met Helmut Balkenhol, die in 2007 op 57-jarige leeftijd is overleden. Mijn grote trots is tot op de dag vandaag nog steeds onze, uit dat huwelijk geboren kinderen: Bob-Colin en Yliane”, vertelt Gerri. 

Henk, zoon van Frans en Greet Nijhoff, is net als oudere zus Berdien en jongere broer Berrie geboren in de bovenwoning van Nijhoff’s bakkerij in de Mattelierstraat. Vervolgens is het gezin verkast naar de bovenwoning van de destijds populaire horecagelegenheid Nijhoff annex Automatiek oftewel het alom bekende ‘Heuksken’ op de Markt in Groenlo.

Muzikale en culturele duizendpoot
Gerri Lenssen heeft haar sporen met name verdiend binnen het culture leven in Groenlo. “Door mijn werk -ik ben 40 jaar werkzaam geweest bij de PTT, waarvan circa 30 jaar op het Postkantoor in Groenlo, waaraan ik de bijnaam ‘Het Postzegeltje’ heb overgehouden- heb ik altijd met mensen om mij heen te maken gehad. Daarnaast was ik vanaf 1 januari 2004 tot 1 maart 2014 directeur van Cultureel Centrum De Bron. Met die laatste baan heb ik van mijn hobby mijn werk mogen maken. Naast die prachtige functie ben ik bijna 20 jaar dirigent geweest van de succesvolle vrouwenzanggroep Sara. Dansen heb ik ook gedaan en dat via de onderdelen jazzballet en linedance. Daarnaast kan ik mij een leven zonder muziek niet voorstellen. Ik speel accordeon en piano, waarbij ik accordeon-les heb genoten van wijlen Ruus Nales en op latere leeftijd pianoles van Jos van ’t Hooft. Het amateurtoneel is eveneens mijn lust en mijn leven. Ik ben 30 jaar actief geweest bij DITO, waarvan circa 20 jaar als regisseur. Waar ik verder trots op ben, is dat ik aan de wieg heb gestaan van de oprichting van het OGJO (Oost Gelders Jeugd Orkest), waarbij ik dirigent Henk-Jan Heijnen en zanger Rutger de Vries niet onbenoemd wil laten. Mijn bijdrage aan dit bijzondere orkest heeft mij zelfs de eretitel ‘Moeder van het OGJO’ opgeleverd. Om tenslotte mijn jarenlange vriendschap met muziekdocent Frits Maters, met wie ik samen de populaire MarianumLive-concerten organiseerde, niet te vergeten.”

Levens gevuld
met zang en
muziek


Teksten, liedjes en carnavalsschlagers
Een waterval aan mooie herinneringen volgt wanneer Gerri vertelt over onder andere de teksten, die zij heeft geschreven voor liedjes, schetsjes e.d. “Zo heb ik tekst en muziek aangeleverd voor diverse carnavalsschlagers ten behoeve van CV De Knunnekes, waarbij ik met de kraker ‘Pietje Legro’ zelfs het schlagerfestival heb gewonnen. Ook voor andere clubs heb ik dat mooie werk mogen doen, zoals het maken van de tekst voor het club- c.q. lijflied van de mannenzangvereniging Inter Nos. Dit alles heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ik in Grolle -het eeuwige stadje van plezier- ben geboren, er altijd gewoond en gewerkt heb en mij er op diverse terreinen verdienstelijk heb kunnen maken. Ik durf gerust te stellen dat ik door de jaren heen verliefd ben geworden op ons gezellige stadje Grolle, waar het Bourgondische leven gedurende alle jaargetijden hoogtij viert. Bovendien is het aspect toegankelijkheid een sterke kant van de Grollenaren. Dit heeft te maken met de hechte gemeenschap die Groenlo is en uitstraalt. Denk daarbij alleen nog maar aan activiteiten als Carnaval, Grolse Kermis, de Slag om Grolle en het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap.”

Van spreekstalmeester tot BABS
Praten met Henk Nijhoff betekent het aanhoren van een schat aan ervaringen. Deze deed Henk onder andere op als BABS (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand), spreker bij uitvaarten en crematies, en als spreekstalmeester bij tal van activiteiten en festiviteiten.

“Zoals bij velen bekend, heb ik een 25-jarig uitstapje gemaakt naar Almelo. Een periode die mij verrijkt heeft met twee kinderen: Ellen en Frank, alsmede kleinzoon Ties en vier bonus-kleinkinderen. Met allen onderhouden wij uitstekende contacten. Tijdens die periode ben ik werkzaam geweest in de zorg, waarbij ik geruime tijd met veel plezier heb gefunctioneerd als hoofd facilitaire dienst van een verpleegtehuis in Almelo. Terug in Groenlo, heb ik mij beziggehouden met het opzetten van bedrijven en diensten. Daarnaast heb ik mij gedurende een periode van 22 jaar toegelegd op het werk als BABS bij eerst de gemeente Groenlo en later de gemeente Oost Gelre. Verder wordt mijn arbeidzame leven ingevuld als spreker bij uitvaarten en crematies. Deze job heb ik voorheen bekleed op tal van plekken in Twente en de Achterhoek. Op dit moment oefen ik deze inspannende, maar wel bijzonder dankbare functie alleen nog uit in Groenlo en directe omgeving.”

Muzikaal
Ook op andere terreinen heeft Henk Nijhoff een belangrijke rol gespeeld binnen de Groenlose gemeenschap. “Naast mijn bijdragen als medeoprichter en bestuurder van CC De Bron, alsmede de RK Begraafplaats, heb ik mij ook op muzikaal, vocaal en representatief terrein bij verenigingen en organisaties kunnen uitleven. Zo was ik actief als zanger van Inter Nos, muzikant/voorzitter van de Burgerharmonie, zanger en tevens dirigent bij afwezigheid van Hans Hilferink van de Bürgerländer Musikanten en dirigent van het Evergreenkoor in Aalten. Omdat ik niet alleen piano, maar ook orgel en accordeon bespeel, heb ik de beschikking gekregen over de instrumenten van wijlen Zwarte Jan (Jan Steverink), destijds in Groenlo een grootheid op muzikaal terrein. Ook heb ik het voorecht gehad om in een eigen, uit zeven musici bestaand orkest te mogen spelen.” Aldus Grolle-ambassadeur Nijhoff, die tenslotte de hoop uitspreekt dat de coronacrisis snel teneinde is, zodat hij bij de Dweilorkestendag 2022 voor de 25ste achtereenvolgende keer als presentator op het hoofdpodium van de partij mag zijn.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids