Floris Geessinck van de S.V. Grol (links) en Elco Rouwmaat van Rouwmaat bij een van de nieuwe afvalstraatjes op Den Elshof. Foto: Kyra Broshuis
Floris Geessinck van de S.V. Grol (links) en Elco Rouwmaat van Rouwmaat bij een van de nieuwe afvalstraatjes op Den Elshof. Foto: Kyra Broshuis

Vergaande afvalscheiding op Grolcomplex

Maatschappij

Grol en Rouwmaat werken aan groen Grol

Door Kyra Broshuis

GROENLO - De S.V. Grol is een ambitieuze club en niet alleen waar het gaat om voetbal. Duurzaamheid is heel belangrijk en de club is, samen met Den Elshof, bezig verder te vergroenen. Onder het motto ‘Zo Groen als Grol’ wordt er hard gewerkt om het sportpark schoon en groen te maken. En Grol zou Grol niet zijn als daar niet een speciale werkgroep voor is. Deze werkgroep bestaat uit Bert de Hek, Barry Janssen, André Bomers, Gino Kleverwal, Martijn Gemmink, Sjoerd Pijnappel, Erik Schuurmans, Floris Geessinck en Hiljon te Boome. 

Te veel restafval
De groep heeft al mooie stappen gezet, zo vertelt Floris Geessinck: “We hebben natuurlijk de nieuwe ledverlichting voor de velden, het kleedkamergebouw is aangepakt met een goed geïsoleerd dak en we hergebruiken veel materialen die vanuit het Wilgenpark komen. Kleding die bij de vereniging over is, gaat naar de derde wereld.” De groep richt zich nu op de afvalstromen op het sportpark. Volgens Geessinck wordt er al best wat gedaan maar is de stroom restafval nog veel te groot.” Elco Rouwmaat, directielid bij de Rouwmaat Groep, legt uit dat de restafvalstroom het meest kostbaar is om in te leveren. “Dus ook in die zin is het voor Grol belangrijk dat er consequent en goed wordt gescheiden. Het glas en papier/karton wordt in het sportcafé wel gescheiden maar op de velden nog niet. Daar is alleen een aparte container voor het groen.”

Minder plastic bekertjes
De werkgroep heeft onderzocht hoe het ideale sportpark eruit moet zien. “Afval scheiden is daarin heel vanzelfsprekend maar toch doen we nog niet voldoende. We willen het mogelijk maken om het afval correct te scheiden én correct af te voeren. Daarom komen er op het sportpark afvalbakken voor papier en plastic.” Rouwmaat hoopt dat voor de plastic bekers een alternatief kan komen. “Zijn we al mee bezig”, reageert Geessinck, “de jeugdspelers krijgen binnenkort een bidon om uit te drinken. Dat scheelt alweer een hoop plastic bekertjes.””

De knop om 
Volgens Rouwmaat zijn er niet veel vereniging en organisaties die zo actief met verduurzaming bezig zijn als de Grol. “We hebben nog steeds veel klanten die slechts 1 container gebruiken. Om de knop om te krijgen is het noodzakelijk om goed te faciliteren, net als bij mensen thuis.” De eerste containers zijn inmiddels geleverd en met het oog op het komende Marveldtoernooi worden er nog extra afvalpunten gebracht.” Rouwmaat startte 2 jaar geleden de PM-route, opgezet voor bedrijven en organisaties, die hun plastic en metalen verpakkingsafval duurzaam willen laten verwerken. Recent is Rouwmaat ook gestart met een inzamelroute voor organisch afval. Rouwmaat hoopt in de toekomst ook het afval dat gecomposteerd kan worden vanuit het sportcafé van Grol zo af te kunnen voeren. “Met het ophalen van organisch afval middels een elektrische bus kunnen we ons echt onderscheiden. We merken dat sollicitanten en collega’s ook graag willen werken bij een bedrijf waar innovatie voorop staat. Wij willen graag meer doen dan het standaard verhaal.” Geessinck ziet langzaam maar zeker wel een gedragsverandering bij de spelers en de ouders. “De volgende generatie moet het normaal gaan vinden om heel bewust met afval om te gaan. We zien gelukkig al bij de jonge spelers dat het steeds vanzelfsprekender wordt.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids