Joop en Mieke Meulenbeek-klein Gunnewiek bij het Grols Kanon. Foto: Theo Huijskes
Joop en Mieke Meulenbeek-klein Gunnewiek bij het Grols Kanon. Foto: Theo Huijskes

‘Trots om voorzitter te zijn van de Club van Old Grolschen!’

Maatschappij

Joop Meulenbeek (77) onderhoudt nog innige banden met zijn vestingstadje

GROENLO - Geboren op 14 maart 1945 op Grolse bodem om vervolgens op 25-jarige leeftijd te vertrekken naar Arnhem en vervolgens naar Elst, is Joop Meulenbeek nog steeds Grollenaar in hart en nieren. Zijn omarming van het Grolse vestingstadje wordt niet alleen gevoelsmatig beleefd, hij is ook voorzitter van de in augustus 1976 opgerichte Club van Old Grolschen. Het is daarom ook dat wij met Joop, bijgestaan door echtgenote Mieke, een meer dan gezellig onderhoud hebben en dat niet in Elst, maar in Grolle, in dit geval het echte Grolle binnen de stadsgracht.

Door Theo Huijskes

‘De band met Groenlo is niet in woorden uit te drukken’
Gezeten op de met name in de ogen van vele oud-Grollenaren nog altijd roemruchte, historische Wilhelminabank, met een uitstapje naar het Grols Kanon honderd meter verderop voor het maken van de foto, passeren tal van verhalen de revue.

“De band met Groenlo heeft in de afgelopen 52 jaar geen enkele deuk opgelopen”, vertelt Meulenbeek die destijds werd geboren aan de verlengde Wilhelminastraat, in een gezin met tien kinderen. “Ondanks dat er van ons gezin nog slechts vier in leven zijn, hebben wij een goede familieband. Dit laatste geldt overigens ook voor Mieke, die uit een gezin met zes kinderen komt, waarvan er één is overleden. Maar het is niet alleen de familieband die traditiegetrouw een jaarlijkse familiedag kent en die ons daarom iedere keer de circa zeventig kilometer van Elst naar Groenlo doet overbruggen. Wij hebben hier ook een hechte vriendengroep, die voor ons beiden bijzonder waardevol is. Daarnaast een groep voetbalvrienden, voortgekomen uit de voormalige voetbalteams Grol 7 en Grol 9, die elkaar traditiegetrouw op Kermismaandag ontmoeten. En naast het gegeven dat ik mijn hart verpand heb aan de Club van Old Grolschen, ben ik mede vanwege de interesse voor de geschiedenis van Groenlo ook lid van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Een club waarvoor Mieke en ik alleen al veel bewondering hebben vanwege het uitbrengen van boeken en regelmatig een eigen magazine met de alleszeggende titel ‘Grols Verleden’. 

‘Wij hebben
hier ook een
hechte
vriendengroep,
die voor ons
beiden
bijzonder
waardevol is’


De bus van Lichtenvoorde naar Grolle
In geuren en kleuren vertellen Joop en Mieke hoe zij elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Joop daarover: “Het was tijdens de Lichtenvoordse Kermis, toen ik na afloop bij ‘Diene van den Dreehook’ in de GTW-bus stapte richting Groenlo. Een jongedame met een rode pet op die al in de bus zat, trok mijn aandacht. Daar bleef het niet bij, want de daaropvolgende kennismaking met de knappe Grolse meid met de naam Mieke klein Gunnewiek, vormde de basis voor ons inmiddels 52-jarige huwelijk.” Waarbij Mieke, in het huwelijksbootje gestapt op 19-jarige leeftijd met de toen 25-jarige Joop, aanvult dat de coronapandemie al tweemaal over een sta-in-de-weg is geweest om de 50-jarige mijlpaal met een feestje te omlijsten. “Maar wie weet, gaan wij er alsnog aandacht aan besteden. Immers wij zijn altijd in voor een feestje”, aldus de ouders van een tweetal kinderen, te weten de zonen Marco en Joris, waarmee ze helemaal in hun nopjes zijn. “Met elkaar hebben wij het bijzonder goed”, aldus Joop, die in 1963 -na de Basisschool, Mulo en enkele jaren HBS in Groenlo- als rijksambtenaar in dienst trad bij de Postcheque- en Girodienst in Arnhem, later Postbank N.V. om daar zijn ruim 40-jarige dienstverband in diverse functies te slijten. Na 5 jaar woongenot in Arnhem, vertoeft men inmiddels alweer 47 jaar in Elst, alwaar men zich helemaal thuis voelt. Het echtpaar neemt deel aan verschillende activiteiten, zoals de tennissport.

Club van Old Grolschen: een nieuwe weg
Zoals vermeld, is Joop Meulenbeek voorzitter van de Club van Old Grolschen, in 1976 opgericht in het voormalige Hotel de Moriaan op initiatief van met name wijlen oud-Grollenaar Theo Kaak. De club, die circa 65 leden telt, afkomstig uit alle windstreken in Nederland, komt tweemaal over per jaar in het vestingstadje Groenlo bij elkaar. Omdat de club in de afgelopen jaren, en dat vanwege een groot aantal overlijdens, in ledenaantal is teruggelopen, wil het huidige bestuur onder aanvoering van voorzitter Joop Meulenbeek, met aan zijn zijde de bestuursleden Appie Hemeltjen (secretaris), Jos van Beckhoven (penningmeester), alsmede de bestuursleden Annet van der Markt-Moormann en Henri van Uem, een nieuwe weg inslaan. Joop Meulenbeek daarover: “Om de band met Groenlo, en in het bijzonder met de inwoners, te versterken, hebben wij besloten om nu ook hier woonachtige belangstellenden toe te laten als lid. Dit niet alleen om het ledenaantal op te schroeven, maar ook om meer ideeën en tips te verkrijgen die kunnen leiden tot nieuwe impulsen en gezamenlijke activiteiten, die de ‘Club van Old Grolschen’ met een totaal nieuwe, tevens inspirerende insteek op de kaart zet!”


clubvanoldgrolschen.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids