Voorzitter Gerard Stevelink (links) draagt de voorzittershamer over aan zijn opvolger Peter te Plate. Foto: Theo Huijskes
Voorzitter Gerard Stevelink (links) draagt de voorzittershamer over aan zijn opvolger Peter te Plate. Foto: Theo Huijskes Theo Huijskes

Peter te Plate nieuwe voorzitter van Stoomhoutzagerij Nahuis

Maatschappij

GROENLO - Met ingang van het kalenderjaar 2023 zijn er binnen het bestuur van de Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis in Groenlo een aantal veranderingen. Zo is Peter te Plate de nieuwe bestuursvoorzitter. Hij volgt Gerard Stevelink op. Stevelink heeft zich vanaf 1993 ingezet voor het nog altijd werkend museum. De zagerij is alom bekend. Mede dankzij diverse instanties, particulieren en met name vrijwilligers is de stoomhoutzagerij een nationale, tevens internationale publiekstrekker geworden.

 Door Theo Huijskes

Stevelink, die 15 jaar bestuurslid en vervolgens 15 jaar voorzitter is geweest, is bijzonder blij met de komst van Te Plate als de nieuwe preses. “Het gaat hier om een persoon die op het terrein van oudheidkunde en dergelijke reeds het klappen van de zweep als geen ander kent. Hij heeft acht jaar een bestuursfunctie bekleed binnen de Oudheidkundige Vereniging Groenlo.  Nu neemt Peter’s dochter Myrthe een bestuursfunctie voor haar rekening. Daarnaast heeft Te Plate maar liefst vijftien jaar deel uitgemaakt van de Monumentencommissie in de gemeente Oost Gelre en heeft zich daarnaast onder andere verdienstelijk gemaakt als lid van de gemeentelijke klankbordgroep voor burgers.”

Wat in het verlengde hiervan niet onvermeld mag blijven, is het gegeven dat het vrijwilliger Willy Vaags is geweest, die in het afgelopen jaar veel tijd en energie heeft geïnvesteerd in het vinden van een geschikte opvolger voor de vertrekkende voorzitter Gerard Stevelink. De focus was er helemaal op gericht Peter te Plate binnen te halen voor het voorzitterschap. 

De vrijwilligers zijn de belangrijkste motor
Stoomhoutzagerij Nahuis telt maar liefst 45 vrijwilligers, waaronder een zevental dames. De vrijwilligers komen niet alleen uit Groenlo zelf, maar ook uit plaatsen rondom het vestingstadje. Gezamenlijk zijn deze vrijwilligers van alle markten thuis, hetgeen tot gevolg heeft dat men het totale beheer, alsmede de exploitatie en het onderhoud praktisch helemaal aan eigen vrijwilligers kan toevertrouwen. Van hen laat Jan Scharenborg, verantwoordelijk bestuurslid voor het totale bouwkundige gedeelte, weten dat er derhalve kan worden gesproken van een ideale samenstelling en indeling. Wat het dagelijks bestuur met de nieuwe voorzitter Peter te Plate betreft, mag niet onvermeld blijven dat penningmeester Bennie Oostendorp vanaf 1 februari stopt. Hij wordt opgevolgd door Jos Huurneman. Daarnaast zal Anton Kuip de secretarisfunctie blijven behartigen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids