Ruben Tank en Joris Huurneman, respectievelijk tweede en derde van rechts, blijven deel uitmaken van de werkgroep ‘Herinrichting Maliebaan - Muziekkoepel’. Foto: Theo Huijskes/archief Achterhoek Nieuws

Ruben Tank en Joris Huurneman, respectievelijk tweede en derde van rechts, blijven deel uitmaken van de werkgroep ‘Herinrichting Maliebaan - Muziekkoepel’. Foto: Theo Huijskes/archief Achterhoek Nieuws

Belangenvereniging Groenlo houdt op te bestaan

Maatschappij

Start van een frisse wind met de Stichting ‘Hart voor vesting Grolle’

Door Theo Huijskes

GROENLO - De in 2010 opgerichte Belangenvereniging Groenlo is niet meer. De organisatie, destijds een initiatief van het ‘Actiecomité Handhaving Twee Gemeentehuizen, behartigde begin deze eeuw de belangen van Groenlo ten tijde van de gemeentelijke herindeling waarna het als belangenvereniging voor Groenlo verder ging. De BVG sluit aan bij de Stichting ‘Hart voor vesting Grolle’. 

Maandag 6 maart jl. was het de algemene leden- en donateursvergadering van de Grolse belangenvereniging, bijeen in zaal De Lange Gang in Groenlo. De aanwezigen gaven hun fiat aan het voorstel van het bestuur om de vereniging op te heffen en tegelijkertijd aansluiting te zoeken bij de in januari 2019 opgerichte Stichting ‘Hart voor vesting Grolle’. Namens het bestuur van deze stichting, waarbij de dagelijkse leiding wordt behartigd door voorzitter Henny Kok, secretaris Edwin Roerdink en penningmeester Jan Nales, was het bestuurslid Koen Klein Tuente, die de aanwezige leden en donateurs van de Belangenvereniging een inkijk verschafte in met name de doelstellingen van deze nieuwe Groenlose belangenorganisatie.

Vestingstadbeleid van Grolle staat voorop
“Als nieuwbakken stichting willen wij de komende tien jaar de stad Grolle en dan met name binnen de stadsgracht, de historische delen en de daarbij horende aspecten een stimulans geven richting de toekomst. Dit op zo’n manier dat de stad wordt verfraaid en vooral dat hierdoor de stad meer leefbaar wordt en haar inwoners meer welvarender worden.” Aldus Klein Tuente, die ook nog aangaf dat de doelstellingsopzet in eerste instantie richting het jaar 2027 is gericht. “In dat jaar viert Grolle het feit dat het 750 jaar stadsrechten heeft. En wie herinnert zich niet met welk een groots festijn het hebben van 700 jaar stadsrechten in 1977 werd gevierd? Daarbij komt tevens de nadruk te liggen op een passend cadeau voor de gehele Grolse gemeenschap.” Tenslotte liet Klein Tuente niet onvermeld dat het nieuwe Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, te vestigen in de Oude Calixtus aan de Markt de centrale hub moet worden in het vestingstadbeleid van Grolle.

Gemaakte afspraken worden nagekomen
Het samenwerkingsproces tussen beide organisaties is tot ieders tevredenheid is verlopen. Twee bestuursleden van de BVG, te weten Ruben Tank en Joris Huurneman, maken de overstap naar het bestuur van de Stichting ‘Hart voor vesting Grolle’. “Afgaande op de reeds gevoerde gesprekken, kijken wij helemaal uit naar een goede samenwerking.” Aldus Tank en Huurneman, die niet onvermeld laten dat zij wel zitting blijven houden in de werkgroep ‘Herinrichting Maliebaan - Muziekkoepel’. Daarnaast werd om teleurstellingen te voorkomen nog eens herhaald dat de door de BVG toegezegde donatie van € 2.500,00 aan de Stichting Buutenaf voor de realisatie van een Pumptrack nabij Scholengemeenschap Marianum zal worden nagekomen. “Zodra de plannenmakerij helemaal is afgerond en ook de locatie bekend is waar een en ander plaatsvindt, zal de overhandiging van de cheque plaatsvinden.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids