Zwollenaren met elkaar in gesprek over het Zwolse landschap. Foto: Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Zwollenaren met elkaar in gesprek over het Zwolse landschap. Foto: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Zwolle

Natuur

ZWOLLE - Het aanplanten van hagen, het inzaaien van overhoekjes, het plaatsen van bankjes in het buitengebied en een expositie bij de Leemputten. Dit zijn slechts een paar van de ruim 100 ideeën die bewoners hebben aangedragen tijdens de eerste bijeenkomst van Levend Landschap Zwolle. Tijdens de tweede bijeenkomst worden deze ideeën verder uitgewerkt. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 20 juni in de Ludgerusschool in Zwolle. Aanvang is om 20.00 uur met een kopje koffie en thee. Iedereen uit Zwolle is weer van harte welkom!

Uitwerken en uitvoeren plannen
Voor de eerste bewonersavond van Levend Landschap Zwolle op 30 mei was veel belangstelling en interactie waarbij allerlei ideeën en wensen naar voren zijn gebracht voor een aantrekkelijker landschap. Op de tweede bewonersavond van 20 juni worden deze ideeën verder uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst worden er werkgroepen met kartrekkers gevormd, om met elkaar aan de slag te gaan en de ideeën te realiseren. Het resultaat is een uitvoeringsagenda Zwolle met concrete projecten en activiteiten voor de komende drie jaar.

Levend Landschap Zwolle
Zwolle heeft een aantrekkelijk buitengebied. De bedoeling is die waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners. Daarom is een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Oost Gelre het project Levend Landschap Zwolle gestart. Heb je nog ideeën om het landschap van Zwolle aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken of wil je mee helpen met de uitwerking van ideeën? Kom dan naar deze bijeenkomst van Levend Landschap Zwolle. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap zelf naar voren kunnen brengen en realiseren.

Kijk voor actuele informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl/levend-landschap-zwolle. Levend Landschap Zwolle wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids