Afbeelding

Kijkjes van de Grolse Stadstoren | Grolse Boys en Grol

Opinie Columns

Gaan Grolse Boys en de Grol nu toch samenwonen? Dat vraagt de Torenwachter zich af.

Een huwelijk tussen de twee voetbalclubs hier in Groenlo leek lange tijd geen haalbare zaak, beste Grollenaren. Ik herinner me dat er wel pogingen zijn ondernomen, die echter min of meer in het zicht van de haven schipbreuk leden. Een lange verkeringstijd of zo u wilt verkenningstijd leidde niet tot resultaat.

Eigenlijk was dat ook wel te begrijpen; de naweeën van de verzuilingsstaat waren nog volop aanwezig en in dat systeem gaf je je eigen identiteit maar moeilijk prijs. Wie destijds eigenlijk wilde horen wat de leden er precies van dachten moest te rade gaan in de Grolkantine (nu sportcafé) waar laat in de avond aan de bar de echte stellingen werden betrokken en dan wist je precies hoe de vlag er echt bij hing.

Maar gaandeweg de tijd is dat idee wat losgelaten. Nu merk ik tendensen dat het toch allemaal wat meer samenkomt. We moeten natuurlijk eerst nog het 100-jarig bestaan van de s.v. Grol vieren, nadat de Boys onlangs het 70-jarig bestaan hebben herdacht en ze hebben er zelfs een fraai boek aan gewijd. Maar dan is de weg wel vrij, denk ik. Het doet me een beetje denken aan de situatie in Winterswijk, waar het ooit zo deftige en toonaangevende WVC ook eerst het 100-jarig bestaan vierde om vervolgens in een nieuwe situatie te stappen. Daar brak de nieuwe tijd aan met een grote fusie en een nieuw sportcomplex. Hier is de situatie anders; de Grol blijft bestaan en naar ik sterk vermoed zal het proces van overgang van de Boys naar de Grol wat geruisloos verlopen. Naar ik meen, is er zelfs al een aanzoek tot een huwelijk gedaan door de voorzitter van de s.v. Grol, wat enige hilariteit heeft opgeleverd. In de praktijk gaat aan een huwelijksaanzoek meestal een vrijage vooraf. Of dat nu ook het geval is geweest, onttrekt zich aan mijn waarneming.

En nu las ik dat beide clubs hebben besloten hun zaterdagafdelingen te combineren. Weer een stapje op weg naar een verdere versmelting van de beide clubs.

We krijgen dus vroeg of laat een grote voetbalvereniging hier en dat heeft zowel een voordeel als een nadeel, naar mijn bescheiden mening. Door de verzuiling, waarbij zowat elke stroming en geloofsrichting zijn eigen sportvereniging had, was er een rijk aanbod aan clubs en dus een dicht netwerk om te voetballen. Je hoefde nooit naar de andere kant van het land, vooral niet als je in lagere elftallen voetbalde; effen op de fietse en zie: daar doemde het als voetbalveld aangeduide krakkemikkig uitziende weiland al op, waaruit net de koeien verdreven waren en je zag de tegenstanders met sigaret en al zich ' intensief voorbereiden´ op de topper. Tijden van weleer.

Door de samenvoeging van clubs ontstaat er natuurlijk een wat schraler aanbod van tegenstanders. Door grotere clubs kun je dan wel meer met elkaar spelen, maar het is nu eenmaal zo dat voetballen tegen elkaar is, als ik het tenminste allemaal nog goed begrijp.

We komen ook hier in de nieuwe werkelijkheid op voetbalgebied terecht, maar pas nadat de Grol het 100-jarig bestaan op Grolse wijze ongetwijfeld glorieus en groots zal hebben gevierd en een niet gering in omvang zijnde commissie sleutelt daar driftig aan, begrijp ik. En er komt natuurlijk ook een pakkend jubileumboek.

Hoe snel de 'samenwoning' van beide clubs een feit zal worden, kan ik niet beoordelen. Maar zeker is wel dat na het behalen van hun eigen mijlpalen het dan tijd wordt voor een gezamenlijke nieuwe.


Torenwachter

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids