Afbeelding

Burgemeester

Opinie

Burgemeester

In deze coronatijd hebben heel veel mensen en ondernemers (dat zijn ook mensen trouwens) het heel erg moeilijk. Dat is duidelijk, beste Grollenaren. Een groep die het ook moeilijk heeft, maar dan op een andere manier, zijn de burgemeesters, de bewakers van de openbare orde in de gemeenten, de handhavers van de voorschriften. Dat beroep is in de loop der jaren aan grote veranderingen onderhevig geweest. 

Vroeger was zo’n functionaris - toen waren het meestal nog mannen - een gewichtig persoon die in de gemeente waar hij werd benoemd met veel pracht en praal werd ingehaald alsof het Sinterklaas zelf was. Hij was, als ik me nog goed herinner, volgens de toen geldende normen ‘man van de gemeente en hand van het gouvernement’. Hij moest kort gezegd bij de gemeente de boel ook een beetje in de gaten houden, zodat amateuristische raadsleden die er maar wat bijklusten de zaak niet uit de hand lieten lopen. Een man van gezag dus wat meestal ook in zijn postuur, driedelig kostuum en stemgeluid tot uitdrukking kwam, nog aangevuld met een forse pochet. De ‘gewone leu’ wisten eigenlijk niet eens waar dat ding toe diende. Nou, voor extra gezag en uitstraling dus.

Bij officiële festiviteiten als volksfeesten en kermissen werd hij ook vaak in een mooi opgetuigde koets rondgereden en groette dan met een zekere afstandelijkheid en minzaamheid de gewone burger. Het zou geen pas geven dat een dergelijke hoogwaardigheidsbekleder half uit de koets zou hangen en schreeuwen van: hallo Henkie, wi’j drinkt d’r dadeluk ene!

Die tijd is geweest. Het beroep van burgemeester is zwaarder en moeilijker geworden en dat komt natuurlijk door de veranderingen in de samenleving die vooral de laatste tijd duidelijk zichtbaar zijn. De agressie neemt toe en het ontzag voor het gezag neemt daarbij met dezelfde snelheid af. Schoolvoorbeelden daarvan te over in de huidige coronatijd. Je ziet dat het gezag wankelt. Je ziet dat het volk zich steeds minder en met steeds meer tegenzin gaat neerleggen bij de voorschriften en dan dringt zich de vraag op: moet de overheid koste wat kost dat beleid dan toch handhaven?

Ik meen me te herinneren dat er lang geleden al een professor was die daar zeer zinvolle dingen over gezegd heeft. Ja, logisch Torenwachter, anders was-ie vast geen professor geworden. Dat is waar. Maar het komt er simpel gezegd op neer dat een maatregel moet aanslaan, moet passen in de gedachte van het volk, anders krijg je nooit draagvlak.

En nu kom ik weer bij de burgemeester terecht. Als een soort vooruitgeschoven post van de centrale overheid moet hij toezien op de handhaving van de wetten en de voorschriften. Het (nog) niet opengaan van de horeca en culturele sector heeft veel kritiek opgeleverd. Je zag dat de ondernemers er klaar mee waren. En dan liggen de overtredingen voor het grijpen. Moet in zo’n situatie de burgemeester toch handhavend optreden? Een meer dan netelig kwestie.

Je kunt constateren dat de burgemeesters niet allemaal dezelfde afweging hebben gemaakt. Valkenburg vond ik zelf wel een mooie; daar begreep de burgmeester dat hij een soort protestdag moest toestaan om de horeca wat lucht te geven. Zeker met de gedachte dat ze al genoeg last hadden gehad van de ’enorme slomp water’ afgelopen zomer.

Strikt genomen was de burgemeester denk ik in overtreding; maar zijn inzicht heeft hem veel waardering opgeleverd. Er is daar vertrouwen gewekt. Hoe het hier in Oost Gelre zat weet ik niet; ik hoorde in de wandelgangen over een kortstondige opening, maar dat is er blijkbaar toch niet van gekomen.

Misschien krijgen we burgemeesters nieuwe stijl.


Torenwachter

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids