Afbeelding

Raadspamflat

Opinie

Raadspamflat

Als eenvoudig mens leer je elke dag wat, meestal niet veel maar soms is er opwindend nieuws dat je leest, beste Grollenaren. Ik had het de afgelopen dagen met het woord ‘raadspamflet’ dat ineens bij mij de hele toren vulde en op volle sterkte binnenkwam. De nieuwe gemeenteraad van Oost Gelre gaat zich bedienen van een raadspamflet. Laat ik dat woord ‘pamflet’ nu in herinnering hebben als een soort tegendraadse uitdrukking, als een naar oproer en opstand neigend uitingsgevoel.

Het doet me denken aan acties van de Communistische Partij in haar hoogtijdagen. Daar waar het gewone volk in opstand moest komen tegen zinloze overheersing, tegen faliekant foute ideeën en toepassingen. En daar passen ruwe kreten en harde stellingnames en no-nonsens pamfletten bij. Geen salontaal. Maar het woord schijnt nu een heel andere lading te hebben gekregen, een heel andere dimensie, een bijna filosofische uitdrukking van een totaal denkplan. Wellicht is het woord via de externe informateur binnengedrongen en heeft de kolommen van de raadsintenties gehaald.

Het begint op te schieten met de formatie van een nieuw college voor en van Oost Gelre. Ik volg de ontwikkelingen met aandacht en het viel me op dat er steeds wordt gesproken van grote eenheid, dat er positief wordt aangeschoven bij de gedachte dat we samen vooruit moeten. Ik gebruik nu mijn eigen taal. Niet de taal van de overheid dus, maar dat hadden jullie natuurlijk al lang in de smiezen.

Ik was wel enigszins verbaasd over al dat positivisme, het gaat uiteindelijk om de knikkers, de macht en de mensen. Wat ik ook aardig vond is de stelling dat het college de afgelopen jaren goed heeft gefunctioneerd. Wie bepaalt dat? De gemeente zelf, de bestuurders zelf of is er een enquête geweest die ik niet ken? In de geest van: wat denk je (populair met ‘je’ beginnen) van de bestuurders?
Het lijkt me een zelfgekozen cijfer. Dat had ik in mijn schooltijd ook graag gehad: door mijzelf gegeven cijfers en dan hadden mijn rapporten er aanzienlijk beter uitgezien. Dat geef ik je op een briefje!

Terug naar de politiek. Ondanks alle zogenaamde eensgezindheid las ik toch dat OOG zich nu buitenspel gezet voelt. Een partij die zelfs een zetel had gewonnen. Maar je voelt aan dat hier de bijna natuurlijke binding tussen CDA en VVD groot is. Ik heb het gevoel dat beide partijen min of meer in dezelfde denktrant zitten en dat het ‘klopt’ met elkaar. Ja, ze hebben samen maar een kleine meerderheid, maar de democratie is nu eenmaal in zijn uiterste vorm de macht van een zo klein mogelijke meerderheid over een zo groot mogelijke minderheid, dat wel.

De doorsneemens in Oost Gelre had natuurlijk al direct het vermoeden dat het nieuwe dagelijkse bestuur een voortzetting van het huidige zou zijn. Zoals gezegd, er bestaat hier een bijna natuurlijke verbinding tussen CDA en VVD.

En dan zal de oppositie zeggen dat het nu een gemiste kans is. Maar het ligt er maar aan hoe je daar tegenaan kijkt. Het rare in de politiek is dat je eigenlijk nooit kunt zeggen of het beleid geslaagd is. Het hangt er maar vanaf wat je zelf als goed of slecht ziet. De gemeente is geen bedrijf waar ze spijkerbroeken maken; hoe meer je er verkoopt hoe groter het succes. Bij de overheid ligt dat anders, doelen zijn anders en dus zal de oppositie altijd met andere ogen kijken.

Ik kom tot de conclusie dat in Oost Gelre het bestaand beleid wordt voortgezet.

Dat is geen oordeel, dat is een feitelijke vaststelling.


Torenwachter

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids