Afbeelding

Rechtzaak bewoners tegen Gemeente Oost Gelre/Vitelco

Opinie

Op 14 april jongstleden vond de zitting plaats betreffende de nieuwe vergunningverlening aan Vitelco. Wij als bewoners vinden de gestelde maatregelen onvoldoende en hebben op basis van bestaand en eigen onderzoek aangetoond dat de aanpassingen zoals voorgesteld niet zijn onderbouwd door berekeningen zoals geëist wordt door de wet.

Ook tijdens de zitting moest de gemeente/ODA diverse keren het antwoord schuldig blijven op gevraagde onderbouwing. De rechtbank heeft voorgesteld een onafhankelijk onderzoek uit te voeren waarop wij als bewoners hebben aangegeven dat wij dit een prima idee vinden.

Tot onze grote verbazing wilde de gemeente hier niet positief op antwoorden omdat Vitelco dit een slecht idee vond. Het geeft denk ik exact weer in welke positie de gemeente zich heeft gepositioneerd. Het zit op schoot bij het bedrijf Vitelco en van enige objectieve beoordeling is geen sprake, laat staan opkomen voor hun eigen bewoners.

Hoe kan het dat een gemeente niet positief antwoord op een onafhankelijk onderzoek waarbij gezondheid en veiligheid in het geding is? Wat heeft de gemeente te verbergen en welke afspraken zijn gemaakt met Vitelco? De grootste schande moet nog komen. Gebleken is dat de gemeente gedeeltes uit een rapport heeft verwijderd en dus de rechtbank niet juist heeft geïnformeerd! Toevallig ook het gedeelte in een bestand dat hun slecht uitkwam. Deze belemmering van een eerlijke rechtsgang zou consequenties moeten hebben voor de ambtenaren binnen de gemeente die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ben benieuwd of wij als buurt hier nog iets van terug horen. 

Op korte termijn gaat de rechtbank beslissen of er een onafhankelijk onderzoek komt. Ondertussen zou ik de gemeente aanraden hun positie nog eens goed te overwegen. Wat als straks uit onderzoek blijkt dat dit bedrijf op deze locatie geen toekomst meer heeft en verplaatst moet worden? 

Kortom, wanneer gaat het gezond verstand zegevieren? Investeerders staan te trappelen om hier woningbouw te ontwikkelen voor onze bewoners. Tevens zijn er geweldige ideeën voor een leermuseum en/of bloemencorso-museum waarbij historie en cultureel erfgoed een waardige plek krijgen. 

Nieuw college en nieuwe gemeenteraad, wij hopen dat u deze handschoen oppakt.


Namens alle omwonenden,
Ruud Geurkink

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids