Afbeelding

CDA neemt de kiezer Oost Gelre niet serieus

Opinie

Graag informeert OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) u weer kort over de belangrijkste punten tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. 

Coalitie lijkt al beslecht
Terechte verontwaardiging tijdens de raadsvergadering bij OOG over de coalitievorming. Ondanks dat OOG qua stemmen als tweede partij uit de verkiezingen kwam, en OOG, in tegenstelling tot de VVD, wél een zetel heeft gewonnen, wil het CDA niet verkennend in gesprek met OOG. Stuitend, maar OLW had het eigenlijk ook niet anders verwacht: CDA en VVD zijn twee handen op 1 buik en willen de machtspolitiek van de afgelopen vier jaar voortzetten. Het wordt dus weer vier jaar afwachten totdat het laatste conservatieve CDA-VVD-bolwerk in de Achterhoek uiteindelijk zal imploderen.

Motie voor biodiversiteit, landschap en natuurwaarden aangenomen
Onder leiding van de CDA-informateur was een raadspamflet opgesteld met hoofdtaken voor de coalitievorming. OLW miste als één van de hoofdtaken ‘herstel van biodiversiteit, landschap en natuurwaarden’. Daarom dienden we tijdens de raadsvergadering een motie in namens de PvdA en OOG. Die motie werd anoniem aangenomen. Dit betekent dat er in het aankomende coalitieakkoord duidelijk aandacht dient te worden geschonken aan ook deze hoofdtaak. Wij zijn benieuwd naar de uitwerking van onze motie in het coalitieakkoord.


Namens de fractie van OLW,
Paul Wallerbos
Rene Penterman
Ton Meijer

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids