Afbeelding

‘Stik’-stof

Opinie

‘Stik’-stof

In de raad van 14 juni jl. werd unaniem het coalitieprogramma van CDA en VVD ‘Samen gaan we de uitdaging aan!’ door de raad aangenomen. Ook de twee CDA-wethouders en de twee VVD-wethouders werden door de raad unaniem gekozen. CDA Oost Gelre is erg blij én trots op dit resultaat. 

Proces
Na de verkiezingen van 16 maart jl. werd duidelijk dat het CDA met zeven zetels de verkiezingen gewonnen had. Het CDA heeft vervolgens het initiatief genomen om een onafhankelijke en onpartijdige informateur aan te stellen, in de persoon van Cees Oosterwijk uit Amerongen. Van alle partijen in de raad hebben wij vernomen dat dit zeer goed bevallen is. Het resultaat hiervan was een raadspamflet met een raadsbrede agenda die door de coalitie en het college verder uitgewerkt moest worden. Ook gaf de informateur aan dat het CDA en de VVD zouden moeten beginnen om tot een coalitie te komen. Sommigen waren teleurgesteld in deze keuze. Een enkeling stikte er zelfs bijna in. Maar beide partijen hebben de afgelopen vier jaar uitstekend samengewerkt en erg veel bereikt. Zowel het CDA als de VVD zijn hiervoor door de kiezer beloond omdat ze, tegen de landelijk trend in, geen enkele zetel hebben verloren en dus een ruime meerderheid behouden. Daarnaast zijn de verschillen in beide programma’s, ten opzichte van die van andere partijen, goed te overbruggen. Kortom; redenen genoeg om onder perfecte leiding van onze formateur Niek Bragt een coalitie van CDA en VVD te smeden.

Uitdaging
De komende jaren staan we voor grote uitdagingen en is de weg best ‘stik’ te noemen. In het coalitieakkoord (te raadplegen via onze site) staan ze benoemd en geven we aan hoe we die gaan aanpakken. We focussen ons onder andere op het bouwen van veel woningen voor alle doelgroepen en het vasthouden en aantrekken van jongeren. Daarnaast zijn de stikstofplannen van het kabinet zeer actueel, en doet dit veel stof opwaaien. Deze plannen vinden wij veel te verstikkend voor de boeren en onze leefbaarheid. In het coalitieakkoord scheppen we een duidelijk perspectief door boeren te ondersteunen in de landbouwtransitie. Waardoor deze belangrijke sector voor onze regio behouden blijft en de kwaliteit van het landschap (zoals bijvoorbeeld het Vragender Veen) verder versterkt wordt. De provincie moet de stikstofplannen van het rijk uitvoeren. Verantwoordelijk hiervoor in Gelderland is CDA-gedeputeerde Peter Drenth, met wie wij als lokale CDA-afdeling goed contact hebben. Peter heeft aangegeven dat er in Gelderland geen enkele boer gedwongen zal worden te stoppen. Stikstof is een ingewikkeld vraagstuk. Maar ook hiervoor geldt: Samen gaan we de uitdaging aan! Wij laten onze boeren en onze leefbaarheid niet stikken.

Fractie CDA Oost Gelre
cdaoostgelre@gmail.com

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids