Afbeelding

OOGenblik op de toekomst

Opinie

OOGenblik op de toekomst

Het coalitieakkoord is in de raadsvergadering van 14 juni jl. unaniem door de Raad vastgesteld. Unaniem? Hoor ik u denken, dit vraagt om een nadere toelichting.

Het betrof een akkoord op hoofdlijnen waar wij onze handtekening ook zeker onder hadden kunnen zetten, jammer dat we deze kans niet hebben gekregen maar hierover is in de laatste weken genoeg gezegd en geschreven. Wij vragen van de coalitiepartijen om een constructieve opstelling en vertrouwen, wij leveren dit vertrouwen ook door in te stemmen met dit akkoord. Het wordt spannend in de uitvoering,

Je weet pas of je het lust als je het geproefd hebt. Want mooie woorden doen het altijd goed, maar gaan we echt werk maken van het verbeteren van biodiversiteit, behoud van ons mooie coulisselandschap, ondersteunen van onze vrijwilligers en verenigingsleven, Vitelco, woningbouw en last but not least de energietransitie waar iedere inwoner, ongeacht hun inkomen, ook aan mee kan doen.

Laten we loskomen van onze politieke loopgraven en de discussie op inhoud en in het belang van onze inwoners voeren. Dit maakt dan dat we bereid moeten zijn om over onze eigen schaduw heen te kijken. We hebben in de afgelopen raadsvergadering aangedrongen op een nieuwe bestuurscultuur die vraagt om een andere houding en gedrag. Naast de 3 hoofdthema’s in het akkoord, Wonen, Welzijn en Werk, wat ons betreft de vierde pijler, nieuwe bestuurscultuur in Oost Gelre. We gaan over een half jaar evalueren of partijen wederzijds bereid zijn geweest om daadwerkelijk tijdens een debat van mening te veranderen.

OOG wil verantwoordelijkheid dragen en zich inzetten voor alle inwoners in Oost Gelre. Dit betekent automatisch dat wij ons graag laten aanspreken op standpunten die wij innemen. Dat kunt u doen door naar onze website te gaan: oog-oostgelre.nl/contact-met-een-fractielid/

Namens de OOG fractie,
Ronald Willering

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids