Afbeelding

Tijden veranderen

Opinie Columns

Tijden veranderen

De wereld verandert voortdurend, maar ik heb toch sterk de indruk dat het de laatste decennia met reuzenstappen gaat, beste Grollenaren. Het lijkt ook alsof alles op zijn grondvesten schudt. We leven hier in Europa nog steeds in een wereld die wordt gedomineerd door de christelijke principes, gebruiken, geloven en in alle organisaties en in wetten en regelingen klinken de christelijke principes en waarden bijna ongemerkt toch door. We weten eigenlijk niet anders. Of dat nou slecht of juist goed is, is een vraag die ieder voor zich moet beantwoorden. Ik stel alleen de feiten vast. Alhoewel onze samenleving nog steeds is doordesemd van christelijke gebruiken en waardes, zie je toch steeds meer andere tijden en dus veranderingen in gebruiken en leefwijzen doorbreken.

Een van de karakteristieken in dit gebied - het hebben van kerkdorpen en in elke plaats toch minimaal één kerk of zelfs een basiliek - is aan ernstig verval onderhevig. Ik weet wel dat geloof en kerken aparte grootheden zijn, maar toch. Het zijn de tekenen van een nieuwe tijd waarin de dominantie van de christelijke waarden afbrokkelt. Nogmaals; ik geef geen waardeoordeel (wie ben ik ook om dat te doen) maar constateer slechts. Ik sprak onlangs met mensen die chagrijnig waren over de nieuwe ontwikkelingen tijdens christelijke hoogtijdagen. Ik vond het wel opvallend dat ze zich groen en geel hebben geërgerd aan de kreet ‘knappen in de karke’. Jullie weten het wel; de oude Calixtuskerk hier die ook wordt gebruikt voor knallende feesten in afwachting van de functie van een meer ingetogen landelijk museum. Ik deel de mening van die mensen niet, maar moet wel zeggen dat de jofele kreet ‘knappen in de karke’ nou niet direct een devote indruk maakt. Dat is waar!

En dan waren die mensen ook nog eens licht ontstemd over het feest dat op Goede Vrijdag wordt gehouden in een horecazaak en waar kreten vallen als uit je dak gaan. Ja, dat zijn andere tijden hè.

En ik spreek ook nog regelmatig mensen die vinden dat ze in het verleden voor de gek zijn gehouden wat geloofszaken betreft. Die kunnen zich niet vinden in de nieuwe ontwikkelingen en houden krampachtig vast aan de tijden toen het nog allemaal glashelder en duidelijk leek. Ze komen tot een wat verbitterde conclusie die het best valt samen te vatten in de zin: ze hebt ons vrogger wat wies emaakt. Ik kan me die gedachte wel voorstellen, maar ben het daarmee niet eens. Ik denk dat ze vroeger dachten dat ze de waarheid predikten, maar vaak zijn die waarheden door de wetenschap achterhaald. Daar waar de wetenschap vordert, wijkt het geloof.

Door al die ontwikkelingen zie je toch het beeld van onze samenleving veranderen. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij de recente verkiezingen van Provinciale Staten. De voorheen zo rotsvast ogende partijen verloren flink en dat zou in een verzuild land dat we ooit waren niet zo gemakkelijk zijn voorgekomen. De mensen zijn vrijer geworden, minder passend in een wat dwingend systeem. Het zou allemaal kunnen betekenen dat we op den duur toch een ander Nederland gaan zien en dus wellicht ook een andere Achterhoek. En misschien zelfs een andere stad Grolle, want zo apart zijn we nu ook weer niet. Je kunt naar die ontwikkelingen met een zekere angst kijken omdat wat we ooit hadden verdwijnt of dreigt te verdwijnen, maar je kunt het ook zien als een nieuwe glorende toekomst waar meer mogelijkheden liggen en waar we dankbaar gebruik van kunnen maken.

Toch mooi om eens op een stil moment over na te denken.


Torenwachter

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids