Afbeelding

OLW stemt als enige partij tegen de kadernota

Opinie

Graag informeert OLW u weer kort over de belangrijkste punten tijdens de laatste raadsvergadering. Afgelopen week werd de kadernota besproken, waarin het college aangeeft welke plannen men de komende jaren heeft. En hoeveel geld hieraan wordt uitgegeven. OLW stemde als enige partij tegen de kadernota, en wel om vier redenen:

1. Te weinig daadkracht
Veel projecten en ambities die door het college VVD/CDA worden benoemd in de kadernota zijn te vaag weergegeven, zonder concrete doelstelling of planning.

2. Nog meer industrieterrein
Dit college wil nog meer industrieterrein in Oost Gelre, waaronder een forse uitbreiding van De Laarberg. Wij zijn echter tegen nog meer (zware) industrie, want dit leidt tot nog meer verlies van landbouwgrond en natuur, en is wederom een aanslag op ons kleinschalige landschap.

3. Een 2x2-baans N18
Het college wil een 2x2-baans N18. OLW wil dit niet, want dat zal leiden tot meer doorgaand vrachtverkeer, dus meer milieuschade en meer overlast voor m.n. bewoners van Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde en Harreveld.

4. Het maar blijven faciliteren van grootschalige landbouw en veehouderij
Dit college blijft de intensieve landbouw maar facilitairen... Dit bleek ook weer uit de reactie van wethouder Hoenderboom op het feit dat OLW hem er op moest wijzen dat de gemeenteraad niet actief is geïnformeerd over de mogelijke komst van een megastal met 80.000 kippen (!) aan de rand van Lichtenvoorde. Hoenderboom vindt echter niet dat hij dit soort ontwikkeling, met een enorme impact voor de omgeving, actief aan de gemeenteraad hoeft te melden… en dat vindt OLW dus onacceptabel.

Kortom: vier zwaarwegende redenen waarom wij tegen de kadernota stemden.

Lijk uit de kast
Na ruim 7 uur vergaderen kwam er, n.a.v. kritische vragen van OLW, nog een potentieel Groenloos lijk uit de kast: basisschool De Hoeksteen blijkt opeens niet meer onder één dak samen te willen gaan met basisschool de Nije Veste Buitenschans. Dat betekent dat de enorme dure aankoop van de Mariakerk/ De Bron (destijds door VVD/ CDA een ‘strategische aankoop’ genoemd, à €520.000,-) maar zo een miskoop voor de gemeente kan worden, omdat daar ter plekke het college een nieuwe Hoeksteen had gewild.
Dit alles heeft tot gevolg dat de uitgangspunten op de sportvoorzieningen in Groenlo opnieuw anders worden. Immers, de Mariakerk zou nu wellicht tot grote sporthal omgebouwd kunnen worden, waardoor bij het Marianum een kleinere sporthal uiteindelijk ook een optie is? Het hoofdpijndossier m.b.t. de binnensportvoorzieningen in Groenlo is er voor wethouder Porskamp, door de behandeling van de kadernota, niet eenvoudiger op geworden.


Namens de fractie van OLW,
Paul Wallerbos en Ton Meijer

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids