Afbeelding

Krijgen we nog meer sporthallen?

Opinie Columns

De afgelopen week werd ik opgeschrikt door twee opmerkelijke berichten met verstrekkend gevolgen, beste Grollenaren. De eerste was naar mijn gevoel een bericht uit de oude doos, maar blijkbaar toch nog zo levend als wat. De kop in de Groenlose Gids luidde: ‘Hoeksteen wil niet onder 1 dak met Ni’je Veste’. Ik dacht dat de oude schoolstrijd en richtingenstrijd iets was uit een ver verleden maar niets blijkt minder waar. Dus zouden naar mijn gevoel de basisscholen Hoeksteen en de Ni’je Veste - hoewel van verschillende signatuur - best onder één dak kunnen en dat dacht de gemeente ook. Maar dat is dus niet zo. Ik ging bij het lezen van het bericht als vanzelf terug in de tijd. Ik dacht weer aan de vroegere schoolstrijd eind 19de eeuw over de financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs met het openbaar onderwijs en de belangrijke rol die daarbij de priester en politicus Schaepman speelde. Hij kreeg voor zijn vele inspanningen een standbeeld dat nog steeds dominant staat te zijn in de buurt van Tubbergen. En ik moest weer denken aan de strijd om de verheffing van het katholieke volksdeel wat zijn bekroning vond in de oprichting van de katholieke universiteit in Nijmegen. Ook in de Achterhoek moest het katholieke volksdeel worden verheven; dat is ook gelukt want het resulteerde in het Marianum.

Terug naar deze tijd Torenwachter! Ik hoor het jullie roepen. Ik kom nu op het tweede opmerkelijke bericht in de Groenlose Gids. Er is nu blijkbaar als gevolg van de ‘aparte’ scholen bij (een deel) van de politiek de gedachte ontstaan om de voormalige Bron dan maar om te bouwen tot een grote sporthal met daarbij de opmerkelijke conclusie: dan kan de hal bij het Marianum kleiner worden! Komen we nu straks in een nieuw systeem terecht dat ervan uit gaat dat in principe elk gebouw een potentiële sporthal kan zijn? Dat elke achterkamer opeens kan worden omgetoverd tot een soort wazig sportlokaaltje waar je op een brug met ongelijke leggers kunt oefenen of waar je je als een soort moderne Tarzan in de klimtouwen omhoog kunt wurmen, waardoor de sporthal bij het Marianum en wellicht ook die op den Elshof elke keer ook weer een stukje kleiner zou kunnen? Dat zou opeens een totaal nieuwe visie op het gebruik van sporthallen opleveren. Eerst hadden we hier één sporthal en die zou als ik het tenminste nog allemaal goed begrijp, na veel voorbereiding en overleg en instemming met betrokkenen worden vervangen door een ultramoderne sporthal bij het Marianum. Later bleek dat de Den Elshof-gebruikers daar toch niet zo gecharmeerd van waren en hun ‘eigen hal’ willen behouden. Ik moet zeggen dat de pro Den Elshof-gebruikers intensief en met succes hebben gelobbyd want het lijkt erop dat de sporthal op Den Elshof na oplapping blijft bestaan. Maar het lijkt er nu ook op dat de nieuwe sporthal bij het Marianum - om het even populair te zeggen - min of meer de pineut wordt van de hele kwestie. Er waren met het Marianum ook bindende afspraken gemaakt dacht ik en er is zeker van de kant van de gemeente ook een inspanningsverplichting naar het Marianum toe. De overheid moet een betrouwbare partner blijven. Maar door de nieuwe ontwikkelingen wordt het allemaal nog ingewikkelder dan het al was.

Om het even populair te houden: krijgen we nu overal kleine sporthalletjes of gaan we hoe beroerd dat financieel ook is toch voor de professionele hal bij het Marianum (afgesproken) en het instandhouden van de oude sporthal?

De tijd zal het leren.


Torenwachter

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids