Afbeelding

OOGenblik a.u.b.

Opinie

Begin november besprak de gemeenteraad de begroting van de gemeente voor 2024. In die gemeenteraad heeft OOG een aantal zaken aan de orde gesteld. 

De kosten voor de WMO en de Jeugdhulp zijn in één jaar tijd enorm gestegen. De stijging was 24 procent en daardoor moest de gemeente ruim € 2 miljoen meer in de begroting opnemen. In 2022 zijn op een nieuwe manier contracten aangeboden aan zestig zorg organisaties. Alle acht Achterhoekse gemeenten deden dat samen. Daarbij zijn flink wat fouten gemaakt. Vooral de inhoud van de contracten rammelde. Het gevolg hiervan is dat de gemeenten de tarieven niet meer zelf in de hand hebben maar de zorgorganisaties. De contracten lopen nog door tot midden 2025. De kosten zullen nog verder oplopen. OOG stelde de vraag wie daar nu bestuurlijk verantwoordelijk voor was? Dat was natuurlijk een pijnlijke vraag en er werd flink omheen gepraat. Totdat de VVD stelde dat het hele college van B en W hiervoor verantwoordelijk was. Daarmee hield de VVD de eigen wethouder voor WMO en Jeugd uit de wind. OOG kon wel instemmen met de conclusie van de VVD. 

De verkeersveiligheid rondom woonwijken houdt OOG al een tijd bezig. Het inrijden en uitrijden van de wijk Lichtenvoorde Zuid is volgens OOG lang nog niet in orde. En er worden daar nog meer huizen gebouwd. De aansluiting van Lichtenvoorde Zuid op de N18 zit ook niet lekker in elkaar. In Groenlo wordt de wijk Hartreize uitgebreid langs de rondweg richting Ruurlo. Zeker 200 nieuwe huizen. OOG wil dat de veiligheid van met name fietsers daar heel goed doordacht wordt. Een kleine fietstunnel onder de rondweg door, dat heeft OOG voorgesteld. Er volgen zowel voor Lichtenvoorde en Groenlo nog verkeersonderzoeken. De doorstroom op de N18 wordt door de Provincie nog steeds gevolgd om te kijken of het beter kan. 

Opnieuw probeerde OOG de huizenbouw in Oost Gelre een duw te geven. OOG stelde voor in Lichtenvoorde en Groenlo een stuk grond te kopen. Op die grond mag dan een groep burgers naar eigen inzicht een eigen klein huis bouwen. Of een flexwoning. Met een gemeenschappelijke tuin bijvoorbeeld. Daar zijn mooie voorbeelden van in Nederland. En weer vond dit college dat ze al voldoende deed en dat ze dit idee dus niet overnam. OOG gaf aan dat veel jongeren Oost Gelre verlaten omdat ze hier geen passende huisvesting kunnen vinden. Tot verbazing van OOG liet de rest van de gemeenteraad dit punt ook lopen. 

Het groener maken van de gemeente past in de visie van de gemeente. Er moet ook meer groen komen om hittestress door de klimaatverandering te voorkomen. Bomen en grote struiken geven schaduw. Alle komende jaren moet er voldoende geld zijn voor het aanleggen van dat nieuwe groen. Daarom wilde OOG een aparte geldpot maken waar dan elk jaar geld uit gehaald kan worden. Als straten of wijken ‘op de kop gaan’ gaat daar meer groen komen, dat werd duidelijk. Er zal gevolgd worden of dit snel genoeg gaat voor het vergroenen van de gemeente. Anders moet er wellicht een extra apart bedrag bij komen.

De uitvoering van ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’ en ‘Programma Stad Groenlo’ gaat voor OOG niet snel genoeg. ‘In dit tempo haalt de tijd ons in’, stelde OOG, ‘beide binnensteden vragen dringend om die versnelling, ga maar eens goed kijken’. ‘Er is voldoende geld beschikbaar, we moeten het alleen sneller uitgeven’. Het college vond het allemaal snel genoeg gaan. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids