Het gemeentehuis van Oost Gelre. Foto: Bram Wassink/archief Achterhoek Nieuws

Het gemeentehuis van Oost Gelre. Foto: Bram Wassink/archief Achterhoek Nieuws

CDA wil weer met VVD in zee

Politiek

OOG: ‘Wij worden buitengesloten’ 

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart bleek het CDA weer de grootste partij te zijn in Oost Gelre. Het is dus de eer aan deze partij om een coalitie te vormen. Walter Leemreize, fractievoorzitter van het CDA, heeft laten weten samen met de VVD een formatieproces op te starten.

Dat proces zal plaatsvinden onder leiding van oud-fractievoorzitter van het CDA Niek Bragt. Bragt nam na de verkiezingen afscheid van de plaatselijke politiek maar is door zijn partij, mede vanwege zijn verbindende kwaliteiten, aangesteld als formateur. De externe informateur, Cees Oosterwijk, heeft zijn bevinden gerapporteerd aan het CDA. Volgens Oosterwijk zouden er 3 varianten in aanmerking komen voor een nieuwe coalitie: CDA-VVD, CDA-OOG, en CDA-VVD-OOG. Oosterwijk noemt de eerste variant, zoals die ook de afgelopen 4 jaar dienst heeft gedaan, de beste optie. “Het college heeft de afgelopen periode goed gefunctioneerd. Zowel inhoudelijk, als in de zin van bestuurlijke collegialiteit kijken partijen terug op een succesvolle samenwerking. Ook in de raad zijn de verhoudingen collegiaal en op onderling respect gebaseerd. Partijen hebben ook voor het gezamenlijk belang en zijn niet in schema’s van ‘regering en oppositie’ te betrappen. Uiteraard is er sprake van gezonde rivaliteit en zijn er principiële verschillen van mening over prioriteiten en aanpak, maar dit gaat zelden ten koste van de goede verhoudingen in de raad”, zo schrijft Oosterwijk in zijn eindrapport.

OOG: achterkamertjespolitiek
OOG heeft diverse malen aangegeven graag onderdeel uit te maken van de coalitie. De partij is de enige grote partij die echt een zetel heeft gewonnen bij de verkiezingen. Fractievoorzitter Ronald Willering zegt dat OOG buitengesloten wordt bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. “De kiezers in Oost Gelre hebben de lokale partijen OOG en OLW als winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen aangewezen, waarbij het CDA wel de grootste partij in de raad blijft. Het CDA en VVD hebben besloten voorbij te gaan aan de wens van OOG en geen recht te doen aan de verkiezingsuitslag.” OOG vindt het vreemd dat de informateur sprak over ‘oud zeer’ bij CDA en VVD richting OOG. “Door het CDA is ons gemeld dat er echter helemaal geen sprake is van oud zeer. Een eerste signaal dat een serieuze poging werd gedaan om OOG uit te sluiten. Gedrag van lokale afdelingen van partijen die een voorbeeld nemen aan partijgenoten in Den Haag. Achterkamertjespolitiek. Een raadspamflet als basis voor samenwerking voor de komende 4 jaren dat door de voltallige raad gedragen wordt, is hiermee onrealistisch geworden. Jammer voor de informateur, die hier hard aan gewerkt heeft. Erg jammer ook voor de kiezers in Oost Gelre”, zo stelt Willering.

Raadspamflet 
Walter Leemreize laat weten dat de formatie na de raadsvergadering van 10 mei wordt opgestart. Ook zal dan het concept raadspamflet worden behandeld. In dit pamflet spreken alle politieke partijen zich uit over 7 belangrijke onderwerpen. Het gaat om solidariteit en bestaanszekerheid; een sterke lokale economie; woningbouw; de energietransitie; toekomstgericht en verantwoord financieel beleid; het vraagstuk opvang vluchtelingen en de integrale veiligheid. Het pamflet moet richting geven aan het nieuwe beleid. “Inhoudelijk neemt de Raad van Oost Gelre daarmee een bijzondere positie in het lokale politieke speelveld van ons land”, zo complimenteert Oosterwijk de samenwerking tussen de partijen.

De wethouders
Tijdens de afgelopen raadsperiode hebben CDA en VVD beide 2 wethouders mogen leveren; Marieke Frank en Jos Hoenderboom voor het CDA en Bart Porskamp en Karel Bonsen voor het de VVD. Bij het CDA is het in principe een afspraak dat een wethouder na 3 periodes plaats moet maken voor een ander. Het is dus nog niet duidelijk of Marieke Frank terugkeert. Bij de VVD heeft Karel Bonsen aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende periode. Het is overigens niet zeker dat voor komende raadsperiode ook weer 4 wethouders, 2 van elke partij, geïnstalleerd gaan worden, al is dat wel het advies van de informateur. 

Wordt vervolgd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids