Kees Porskamp (l) van de VVD en Walter Leemreize van het CDA zijn blij het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Foto: Kyra Broshuis
Kees Porskamp (l) van de VVD en Walter Leemreize van het CDA zijn blij het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Foto: Kyra Broshuis

Coalitieakkoord richt zich vooral op wonen

Politiek

‘Stage lopen in Oost Gelre betekent ook woonruimte in de gemeente’ 

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - ‘Wonen! Werken! Welzijn!’, onder dat credo gaat de coalitie van CDA en VVD van de gemeente Oost Gelre de komende vier jaar aan de slag. Het raadspamflet, dat op 10 mei werd vastgesteld door de gemeenteraad, is de basis geweest voor het coalitieakkoord dat door CDA en VVD gepresenteerd is. Fractievoorzitter Walter Leemreize van het CDA benadrukt nog eens dat de verschillen tussen de politieke partijen niet zo groot zijn. “Dat is ook bevestigd door de externe informateur. Hij benoemt ook de goede samenwerking van de afgelopen vier jaar. In drie sessies waren we er dan ook uit.” Kees Porskamp, fractievoorzitter van coalitiepartner VVD zegt dat de gesprekken zeer goed en open zijn verlopen.

De portefeuilleverdeling
De portefeuilles voor de wethouders zijn inmiddels bekend gemaakt; Jos Hoenderboom (CDA) krijgt ruimtelijke ontwikkeling en de uitvoering van het woningbouwprogramma. “Een zwaargewicht op deze belangrijke portefeuille is heel belangrijk. Daarom kiezen we voor iemand met veel ervaring”, verklaart Leemreize. Nieuwkomer Arjen Schutten (CDA) krijgt financiën en grondzaken. “Schutten is accountant en dus heel geschikt voor deze positie”, verklaart Porskamp. De andere nieuwe wethouder, Ellen Dusseldorp (VVD), komt op het sociaal domein, onderwijs en cultuur. Bart Porskamp (VVD) blijft grotendeels op zijn post met wonen, sport, verkeer en de energietransitie. Er is voor de invulling van de wethoudersposten niet gekeken naar een externe kandidaat, zo zegt Leemreize desgevraagd. “We kijken eerst naar kandidaten in onze eigen kring en wij hoefden niet verder te kijken dan in onze eigen achterban.” Dat geldt ook voor de VVD, zegt Porskamp. “Wij hebben zelf goede kandidaten en hebben niet extern gekeken. Onze eigen mensen zijn goed geworteld in de samenleving en wij zijn geen voorstander voor kandidaten ‘van buitenaf’. Het is voor ons wel belangrijk dat we een heel divers team hebben, jong en wat ouder en man en vrouw.” Met de aanstaande benoeming van de nieuwe wethouders komt Bram Polman (CDA) met zijn 21 jaar als jongste raadslid in de gemeenteraad. Ook Ruud Krabbenborg komt in de raad voor het CDA. Bij de VVD gaat het om Fiona Algera en Alfred Wopereis. Een derde partij in de coalitie is niet aan de orde geweest, verklaart Leemreize. “Er is geen moment geweest dat we erover gedacht hebben een derde partij te benaderen.”

Kamerbewoning
Het thema wonen is, wederom, het speerpunt voor de komende jaren. “Wij willen met onze jonge raadsleden en wethouders ook laten zien dat het heel goed mogelijk is om in onze gemeente carrière te maken en maatschappelijk betrokken te zijn. We hebben veel grote spelers in onze gemeente en die willen graag faciliteren met goed personeel. Daar zijn echter wel woningen voor nodig. We willen de jongeren én de bedrijven iets bieden. Daarom hebben we in ons programma staan dat we gaan zorgen voor woonruimte voor stagiaires. We kijken hierbij in eerste instantie naar bestaand vastgoed dat we kunnen ombouwen naar kleine passende woonruimte. Hier stage lopen is ook een woning-/kamer krijgen”, zo zeggen Leemreize en Porskamp. “We moeten toe naar mogelijkheden voor kamerbewoning. Tiny houses blijken bij jongeren toch niet zo populair te zijn, een kamer of klein appartement is beter.”

Uitbreiding industrieterreinen
Naast wonen is ook een sterke lokale economie belangrijk voor de coalitiepartners. “Met ruimte voor nieuwe ondernemers zorgen we voor meer werkgelegenheid en meer reuring in Oost Gelre. Daarom willen we uitbreiding van de bestaande industrieterreinen. Ons regionaal bedrijventerrein de Laarberg in Groenlo begint vol te raken. Uitgaande van een gemiddelde uitgifte van 5 ha per jaar zijn er in 2026 geen kavels meer beschikbaar. Naast het herbestemmen van het Biobased Transitiepark naar een regulier bedrijventerrein is het noodzakelijk de Laarberg uit te breiden met een derde fase, zodat we ook na 2026 nog aan de vraag naar een regionaal bedrijventerrein kunnen voldoen”, verklaren Leemreize en Porskamp.

Drugs 
De partijen steken ook in op bestrijding van de drugs- en alcoholproblematiek. “We willen blijven inzetten op preventie, maar tegelijkertijd ook op meer toezicht van boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). De gemeente blijft een voortrekkersrol vervullen in de communicatie rondom de gevaren van alcohol- en drugsmisbruik en betrekt jongeren(hulp)organisaties in het actief informeren van onze jeugd en niet te vergeten hun ouders. Want het doorbreken van de cultuur dat alcohol- en drugsgebruik normaal is, is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, niet alleen van de gemeente”, besluiten de fractievoorzitters.

De inhoud van het coalitieprogramma wordt uitgebreid besproken in de raad. Daarna zal er een uitvoeringsagenda worden opgezet.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids