Het nieuwe college van de gemeente Oost Gelre vlnr wethouder Arjen Schutten, wethouder Jos Hoenderboom, wethouder Ellen Dusseldorp, wethouder Bart Porskamp en burgemeester Annette Bronsvoort. Foto: Kyra Broshuis
Het nieuwe college van de gemeente Oost Gelre vlnr wethouder Arjen Schutten, wethouder Jos Hoenderboom, wethouder Ellen Dusseldorp, wethouder Bart Porskamp en burgemeester Annette Bronsvoort. Foto: Kyra Broshuis

Nieuwe wethouders Oost Gelre geïnstalleerd

Politiek

Ook 4 nieuwe raadsleden beëdigd

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - In het stadhuis van Groenlo is afgelopen dinsdag, tijdens een bijzondere raadsvergadering, het nieuwe college van Oost Gelre gepresenteerd. Na de verkiezingen en het informatie- en formatieproces heeft het CDA, de grootste partij, gekozen voor een coalitie met de VVD, net zoals dat de afgelopen 4 jaar het geval was. Toch zijn er wel wat wijzigingen. Zo zijn er 2 nieuwe wethouders beëdigd, Ellen Dusseldorp en Arjan Schutten. De oud-wethouders Marieke Frank en Karel Bonsen keren niet terug. Wethouders Bart Porskamp en Jos Hoenderboom krijgen ook in de nieuwe coalitie een wethouderspost. Als gevolg van de interne verschuivingen komen er 4 nieuwe raadsleden in de gemeenteraad. Voor de VVD zijn dat oudgedienden Fiona Algera en Alfred Wopereis en voor het CDA Ruud Krabbenborg en nieuwkomer Bram Polman. 

Unanieme steun voor coalitieprogramma
Het coalitieprogramma dat CDA en VVD hebben gepresenteerd wordt unaniem gesteund door de gemeenteraad. Richard Klein Tank van de PvdA merkt op dat zijn partij het onderdeel ‘2x2-baans 100 km/uur N18’ niet steunt. Hij zegt de eerdere suggestie van OOG-raadslid Scheinck ‘dat we er hier maar een zootje van maken in de raad”, ver van zich af te werpen. De PvdA vindt de huidige maatschappelijke crisis onderbelicht in het akkoord. Ook OOG heeft nog wel wat aan te merken op het coalitieakkoord. “Moeten we alsmaar groei wel nastreven? Waarom kunnen we niet tevreden zijn met een bepaalde schaalgrootte”, zo vraagt Ronald Willering van OOG zich af. Hij laat niet na om zijn ongenoegen over de nieuwe coalitie te uiten. “Het is niet uit te leggen dat er met OOG geen gesprekken zijn aangegaan voor een samenwerking. Deze reflex vinden wij jammer en niet getuigen van nieuw bestuurlijk handelen.”

Graag meer publiek
Walter Leemreize van het CDA zegt dat er gekozen is voor een nieuwe manier van met elkaar omgaan. “Natuurlijk zullen er tegenstellingen blijven maar we willen samen met de raad de nieuwe bestuurscultuur vormgeven. Het moet ook aantrekkelijk worden zodat de publieke tribune altijd zo vol zit als dat vanavond het geval is.” Voor de voorgedragen wethouders wordt een stemronde per kandidaat gehouden waarbij stemmen verplicht is. De uitslag is niet verrassend: alle 4 de kandidaten worden unaniem gekozen. Dat betekent automatisch het afscheid van Marieke Frank en Karel Bonsen. Wethouder Annette Bronsvoort vertelt dat Frank in totaal 24 jaar in de Oost Gelrese politiek actief is geweest. “Het was geen sinecure en je hebt echt ‘girlpower’ in het college gebracht.” Over Bonsen zei de burgemeester dat hij altijd de rust bracht in het college en de zaken ook van de andere kant bekeek. “We gaan u missen!”

Op donderdag 30 juni nemen Frank en Bonsen tijdens een afscheidsreceptie bij Erve Kots in Lievelde afscheid. Deze bijeenkomst is voor iedereen bij te wonen. De inloop start om 19:30 uur waarna om 20:00 het officiële gedeelte volgt met diverse toespraken. Daarna is er ruimte voor een informeel samenzijn. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids