De binnensportvereniging willen eigenlijk niet weg uit de sporthal bij Den Elshof. Foto: Kyra Broshuis

De binnensportvereniging willen eigenlijk niet weg uit de sporthal bij Den Elshof. Foto: Kyra Broshuis

Sportclubs willen bij Den Elshof blijven

Politiek

GROENLO - De besturen van de Handbalvereniging Grol, Volleybalvereniging Grol en de Tafeltennisvereniging Grol hebben een brief gestuurd aan het college en de gemeenteraad. De clubs maken zich zorgen over de nieuwe sportlocatie bij Marianum en willen liever bij Sporthal Den Elshof blijven. In 2016 tekenden de Groenlose zaalsportverenigingen een intentieovereenkomst voor de bouw van een nieuwe sporthal bij Marianum. Van die handtekening hebben de clubs nu spijt, zo laten de besturen weten. 

Door Kyra Broshuis

“Corona heeft een nieuwe realiteit geschapen en de sportverenigingen worden daarmee hard geconfronteerd. Het blijkt moeilijk om het ledenaantal op peil te houden en met name de aanwas van jongeren vlakt sterk af. Maar wat ook duidelijk is geworden door corona is dat er grote behoefte bestaat aan sociale cohesie en onderling contact, met name ook bij jongeren. En juist in dat verband speelt sportpark den Elshof een belangrijke rol”, zegt Rianne Gerritsen, mede-voorzitter van de Handbalvereniging Grol. 

Gezelligheid dreigt te verdwijnen
De combinatie van sportvelden (voetbal), sporthal (zaalsporten) en sportcafé blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor de gewenste sociale cohesie. “Lekker nakletsen in de kantine is voor veel mensen een belangrijke drijfveer om te gaan sporten. En met de komst van een nieuwe sporthal bij het Marianum dreigt dat te verdwijnen.” De gemeente Oost Gelre heeft al het nodige werk verzet voor de nieuwe sporthal, de brief komt dan ook rijkelijk laat, zo erkent Gerritsen. “Ja, dat snappen we en het voelt ook ongemakkelijk maar voor de toekomst van de zaalsporten in Groenlo kunnen wij onmogelijk nu onze mond dicht houden. Bovendien zijn we niet tegen de nieuwe sporthal maar willen we bereiken dat de huidige sportlocatie behouden blijft”.

Plan ontwikkeld
De insteek van de verenigingen is om de sporthal Den Elshof open te houden naast de nieuwe sporthal. Op basis van plannen die de verenigingen hebben ontwikkeld en een kleine investering kan de hal nog jaren dienst doen voor de zaalsporten en blijft zodoende de ‘sportboulevard’ behouden. “Wij zijn als verenigingen graag bereid om zelf onze handen uit de mouwen te steken om de boel te runnen” zegt David Menting, voorzitter van de Volleybalvereniging, “maar sluit de sporthal niet. Dan gooi je het kind met het badwater weg”. De gezamenlijke verenigingen hebben alle politieke partijen geïnformeerd over de plannen. “Maar we ervaren dat de raadsleden zich lijken te verschuilen achter gemaakte afspraken. We hopen van harte dat de raad de moeite neemt zich in deze zaak te verdiepen.”

De clubs willen hun schrijven graag behandeld zien in de raad. “En we hebben, naast de argumenten die we in de brief hebben genoemd, nog meer zwaarwegende redenen om onze intentieverklaring in te trekken. Die willen we graag persoonlijk aan de raad toelichten”, zo besluiten de voorzitters van de Volleybalvereniging Grol, Tafeltennisvereniging Grol en de Handbalvereniging Grol.  

Op 6 december wordt in de raadscommissie gedebatteerd over de nieuwe sporthal. 

Wordt vervolgd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids