Er komen 3 appartementen in het oude café Kras. Foto: Kyra Broshuis

Er komen 3 appartementen in het oude café Kras. Foto: Kyra Broshuis

Drie appartementen in voormalig Café Kras

Politiek

GROENLO - Café Kras aan de Nieuwstad krijgt een andere bestemming. Het café al is al enkele jaren gesloten en de gemeente Oost Gelre wil nu meewerken aan een functiewijziging.

Door Kyra Broshuis

Café Kras kent een rijk verleden. Rond 1900 startte Johannes Koenderinck het Bier en Koffiehuis Koenderinck. Het etablissement werd steeds vaker bezocht door de werklieden die aan de bouw van de naastgelegen Calixtuskerk (de huidige Calixtusbasiliek) werkten. Het café werd later voortgezet door kleinzoon Andries Koenderinck die er samen met zijn echtgenote Mary een café voor alle leeftijden van maakten. Café Kras kende gouden tijden in de jaren ‘80 en ‘90 en werd veel bezocht door jongeren. Kras is inmiddels al enkele jaren gesloten maar gaat tijdens het komende carnaval nog één keer open.

Arbeidsmigranten
De gemeente wil nu medewerking verlenen aan het verzoek voor de bouw van appartementen op het adres Nieuwstad 7. Wethouder Jos Hoenderboom legt uit dat er op de achtergrond ook een nog een handhavingskwestie speelt. “Er wonen nu arbeidsmigranten in en dat is niet volgens afspraak. Deze situatie wordt nu gedoogd maar we letten wel heel sterk op de brandveiligheid, die zit aan de ondergrens maar is wel akkoord bevonden. Het liefst zouden we de huidige situatie direct opheffen maar we hebben hier wel met mensen te maken die niet direct een andere plek hebben.” De wethouder erkent dat er op meer plekken arbeidsmigranten zitten waar het in strijd is met het bestemmingsplan. “We willen dat regiobreed aanpakken. Er is, binnen een redelijke termijn, zicht op ruime huisvesting van arbeidsmigranten voor langere tijd.” In Kras wonen nu 5 mensen.

Levensloopbestendige appartementen
De eigenaar van het pand wil het voormalige café zo verbouwen dat er 3 appartementen gecreëerd kunnen worden. Het huidige pand zal deels blijven staan en ten behoeve van de 3 appartementen zullen er parkeerplaatsen en bergingen achter op het terrein gerealiseerd worden. Het gaat om twee levensloopbestendige appartementen op de begane grond en een appartement op de verdieping. De appartementen zullen te huur worden aangeboden. De voornaamste doelgroep die de initiatiefnemer met de appartementen voor ogen heeft zijn ouderen. In overleg met de gemeente is door de initiatiefnemer aangegeven dat de verwachte huurprijs circa 850 euro per maand zal bedragen.

Buurtbewoners hebben volgens de gemeente positief gereageerd op de plannen. “Ze zijn blij dat er nu iets aan de situatie gedaan wordt”, zo laat de wethouder weten. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids