Afbeelding

Oost Gelre positief over small houses

Politiek

OOG komt met uitgebreid voorstel

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Het college staat in principe positief tegenover het idee van het realiseren van small houses. Dat zegt de gemeente naar aanleiding van het voorstel van OOG om small houses (kleinere woningen) te bouwen in de hele gemeente. OOG wil deze woningen met name voor starters en doorstromende ouderen. “Maar zeker ook voor statushouders, ontheemden, arbeidsmigranten, uitstromers uit beschermd of begeleid wonen, mensen in een persoonlijke crisissituatie, mantelzorgontvangers, geclusterd wonenden en voor langere tijd hier verblijvende buitenlanders voor werk of studie. Het gaat om het bouwen van flexwoningen of vaste woningen, huur of koop. Het verbouwen van kantoren, winkels, schuren, zalen, e.d. tot ‘small houses’ zijn ook opties”, zo zegt Hans Scheinck van de initiatiefnemende partij. 

Locaties
OOG heeft een uitgebreide beschrijving en het voorstel uitgewerkt in maarliefst 28 punten. Daarnaast zijn er tien adviezen toegevoegd om de bouw van ‘small houses’ te bevorderen. Het doel van het voorstel van OOG is om snel betaalbare woningen te kunnen realiseren voor bepaalde doelgroepen. OOG wil graag dat het bouwen van ‘small houses’ wordt opgenomen in de woonvisie en dat initiatiefnemers vanaf 1 februari 2023 mogelijke locaties voor het bouwen van ‘small houses’ aan de gemeente kunnen voorleggen.

Niets nieuws
Wethouders Hoenderboom en Porskamp zeggen dat het college in principe positief staat tegenover het idee van de small houses. Wel moeten nieuwe plannen, net als andere plannen, getoetst worden aan het beleid en de geldende wet- en regelgeving. OOG adviseert ook om gemeentelijke grond die niet in gebruik is, zoals leegstaande schoolgebouwen, beschikbaar te stellen voor small houses. Coalitiepartijen CDA en VVD laten nog wel even weten dat het bouwen naar behoefte ook een belangrijk onderdeel is van het coalitieakkoord. “Wat dat betreft is er niets nieuws”, zegt Walter Leemreize van het CDA. OOG zegt vooral op te roepen om iets extra’s te doen voor de specifieke groepen. 

Het college komt binnenkort met een oproep voor initiatiefnemers. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant