Foto: archief Achterhoek Nieuws

Foto: archief Achterhoek Nieuws

Burgemeester: het is nog steeds veilig wonen in de Achterhoek

Politiek

Ondanks tekort aan politiemensen

OOST GELRE - De stap naar Den Haag is geen garantie voor meer politie in de Achterhoek. Dat zegt burgemeester Annette Bronsvoort. “Natuurlijk gaan we voor meer capaciteit maar ook als we die niet krijgen, is het veilig wonen en werken in de Achterhoek.”

De burgemeester zegt dit tijdens de bespreking van het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost. In dat plan staan onder andere de prioriteiten met focuspunten. Voor Oost Gelre gaat het dan onder meer om jeugdoverlast. “Die is de afgelopen jaren toegenomen. Daarom gaan we extra inzetten op vroegsignalering en een integrale aanpak”, zo licht de burgemeester toe. Drugsgebruik door jeugdigen wordt aangepakt door in te zetten op zowel de jeugd zelf als op de omgeving (ouders, school, sport, horeca). 

Verenigingen moeten verantwoordelijkheid nemen
CDA, VVD, OOG en LBog dienen een gezamenlijke motie in waarin ze het college oproepen om, samen met andere Achterhoekse gemeenten, bij het Rijk aan te dringen op meer politiecapaciteit. Ook willen de partij dat niet alleen de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid maar ook verenigingen. “Een goed voorbeeld hierbij is Longa’30”, zegt Bram Polman van het CDA. “Deze vereniging voert een zero-tolerance beleid met betrekking tot drugs en heeft de regels verspreid onder de leden.” Meer politie is volgens de indieners een voorwaarde om een dergelijk beleid bij verenigingen te ondersteunen. Volgens de burgemeester is het niet zo eenvoudig: “Ik wil het beeld wegnemen dat, als we naar Den Haag gaan, we dan krijgen wat we willen.”

Drugs d’r uut
“We werken volop aan ons plan ‘Drugs d’r uut!’”, zo vervolgt de burgemeester. “We hebben in onze gemeente wel last van de nabijheid van de grens. Natuurlijk is politiecapaciteit belangrijk maar het is maar een onderdeel. Het is te simpel om te zeggen: als we meer capaciteit hebben, dan is ‘drugs d’r uut’ eenvoudiger. We hebben binnen de politie-eenheid Oost-Nederland de ons toebedeelde sterkte en hebben daarvoor heel goed onderhandeld.” De motie is, niet unaniem, aangenomen.

Vorig jaar werden er van maart tot en met september in Oost Gelre 719 misdrijven geregistreerd. In Aalten waren dat er 533 en in Winterswijk 1194. In Berkelland waren dat er 1114. Ter vergelijking: in 2017 werden in er onze gemeente 767 registraties gedaan, in Aalten 525, in Winterswijk 889 en in Berkelland 1020. Twee jaar eerder, in 2015, waren de cijfers als volgt: Oost Gelre 767, Aalten 525, Winterswijk 889 en Berkelland 1020. Het gaat dus relatief goed in Oost Gelre. Van de 719 misdrijven van maart tot en met september in Groenlo ging het in 80 gevallen om ongevallen op de weg, 31 gevallen van cybercrime, 25 registraties van diefstal/inbraak in woningen, 41 keer mishandeling, 13 maal winkeldiefstal en 11 registraties van drugshandel. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids