Een groep van 49 amv'ers en 7 begeleiders vindt onderdak bij 't Zwaantje. Foto: Kyra Broshuis

Een groep van 49 amv'ers en 7 begeleiders vindt onderdak bij 't Zwaantje. Foto: Kyra Broshuis

49 jonge asielzoekers in ‘t Zwaantje Lichtenvoorde

Politiek

LICHTENVOORDE - Vanaf 1 april zullen er 49 zogenaamde AMV’ers opgevangen worden bij hotel ‘t Zwaantje in Lichtenvoorde. AMV staat voor alleenstaande minderjarige vluchteling. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar die alleen, dat wil zeggen zonder ouders of andere begeleiders, in Nederland zijn aangekomen. In dit specifieke geval gaat het om 13 meisjes en 36 jongens uit Syrië, Eritrea, Somalie en Yemen. Er komen ook 7 begeleiders mee. 

Door Kyra Broshuis

Maximaal 6 maanden
Burgemeester Annette Bronsvoort vertelt graag mee te werken aan het verzoek van het COA om de opvang in ‘t Zwaantje mogelijk te maken. “De asielzoekerscentra in ons land zitten overvol. We kennen de beelden van Ter Apel. Dat gun je niemand, zeker kinderen niet. Het COA heeft zelf de locatie geregeld en daarna contact met ons opgenomen. Als gemeente werken we graag mee maar wel voor maximaal 6 maanden. Wij zijn voorstander van een langdurige en structurele oplossing; dat willen we regionaal gaan aanpakken. Of het nu gaat om statushouders of amv’ers of andere groepen; elke gemeente zal daar de komende jaren een steentje aan bij moeten dragen. Ook in de langdurige opvang.” De groep minderjarige vluchtelingen heeft nu nog onderdak in Cuijk in het Van der Valk hotel. Ze kunnen hier niet langer blijven en elders in die gemeente is geen geschikte locatie gevonden voor de groep. De jongeren zijn volgens het COA kansrijk voor een verblijfsvergunning en zitten in de procedure. Voor AMV’ers is het zo dat het COA de locatie moet regelen en dat de stichting Nidos de eerste verantwoordelijke is. De groep is sinds september 2022 bij elkaar en heeft al op een aantal plekken in Nederland gewoond.

Politieke partijen
LBog (Lokaal Belang Oost Gelre) laat in een reactie weten het mooi te vinden dat er in onze gemeente iets gedaan wordt voor deze jonge ontheemde mensen. “Barmhartigheid siert de mens!”, zegt LBog. OLW van Paul Wallerbos vindt dat er altijd ruimte in Oost Gelre moet zijn voor erkende vluchtelingen en AMV-ers, op voorwaarde dat de opvang goed verdeeld is onder alle gemeenten in Nederland, en omwonenden geen hinder en overlast ondervinden. OOG zegt dat we deze kinderen niet in de steek kunnen laten nu ze een veilig land hebben bereikt. “Deze kinderen hadden de moed alleen uit een onveilig en verscheurd land te vluchten. Natuurlijk moeten ze zich houden aan de regels in Nederland. Dat is in een ander land net zo. Jezelf eens afvragen wat er zich in het hoofd van die kinderen afspeelt, zou meer begrip kunnen opleveren”, zo laat Hans Scheinck weten.

‘Schandalig dat sommige gemeenten niets doen’
Het CDA staat volledig achter het besluit van het college om medewerking te verlenen aan de huisvesting van deze alleenstaande jongeren in voormalig Hotel ’t Zwaantje, zegt Walter Leemreize. “De menselijke nood is erg hoog, en ook Oost Gelre moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Het is natuurlijk schandalig dat er nog steeds gemeenten zijn die op dit vlak helemaal niets doen en er een zgn. Spreidingswet nodig is om hen ertoe te dwingen om wel wat te doen. We begrijpen heel goed dat de buurt zich overvallen kan voelen, maar helaas kan het nu eenmaal niet anders. Wij willen niet op voorhand uitgaan van overlast. Maar mocht dit het geval zijn dan vinden wij het belangrijk dat hiertegen adequaat wordt opgetreden.” De PvdA vindt het goed dat de gemeente haar steentje bijdraagt en hoopt dat er ook passende scholing georganiseerd kan worden. “Nederland moet snel naar een vaste voorziening voor dit type opvang, zodat groepen als deze niet telkens weer naar een andere locatie hoeven te verhuizen”, zegt Richard Klein Tank.

Scholing
NLog vindt het teleurstellend dat er zo met deze mensen gesleept wordt, zo zegt Bertie Bosker. “Ieder mens verdient een thuis. Wij hopen dat deze AMV’ers die nu naar Lichtenvoorde komen, zo snel mogelijk door de procedure komen bij de IND. Zodra deze jongeren statushouder zijn, kunnen ze in gastgezinnen geplaatst worden. Dat geeft ze een vaste basis van waaruit ze kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Op dit moment is naast huisvesting, scholing erg belangrijk voor ze en wij hopen hierbij op een passende invulling hiervan.” Kees Porskamp van de VVD zegt als lokale politiek buiten deze beslissing te staan. “Het COA heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaren van ’t Zwaantje om hier voor 6 maanden alleenstaande minderjarige vreemdelingen op te vangen. Als lokale politiek hebben wij hier geen directe rol in. Het college is bevoegd om dit ruimtelijk mogelijk te maken. Het COA en de stichting Nidos zijn verantwoordelijk voor de opvang en de begeleiding van deze groep AMV’ers. Echter, wij zullen de ontwikkelingen rondom de opvang op deze locatie blijven volgen.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant