Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie.

Gemeente presenteert Omgevingsvisie

Politiek

‘Met veel input van bewoners en organisaties’

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Het is niet een onderwerp dat direct tot de verbeelding spreekt: de Omgevingsvisie. Toch is het een belangrijk document, zo zegt wethouder Jos Hoenderboom. “Er komt de komende jaren veel op ons af. Dat moet wel allemaal een plek krijgen. Bewoners, verenigingen en organisaties hebben bij meepraatavonden hun ideeën kunnen geven. Er is veel input geweest en dat is allemaal verwerkt in de visie.”

In de omgevingsvisie gaat het om de vraag: hoe ziet Oost Gelre eruit in 2040. In deze omgevingsvisie beschrijft de gemeente hoe ze kijkt naar de ontwikkeling van de gemeente, en welke kansen én uitdagingen er zijn. Verkeer, werken, openbare ruimte, wonen, natuur en milieu, gezondheid, landelijk gebied: alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving komt voorbij.

Een echte werkgemeente
Groen en Verbonden; dat is de titel die het document heeft gekregen. “Oost Gelre is een mooie, groene gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat willen we graag zo houden”, licht de wethouder toe. We krijgen de komende jaren te maken met stevige opgaven als duurzaamheid en energie, een gezonde economie en het versterken van de goede bereikbaarheid. Hoenderboom heeft veel waardering voor de sterke actieve leefgemeenschap in Oost Gelre. “Dit is echt een werkgemeente, met veel ondernemerschap. Met meer dan 800 arbeidsplaatsen per 1000 inwoners staan we bovenaan de lijst. Bovendien hebben we, na de regio Eindhoven, hier de meeste patenten qua innovatieve ontwikkelingen. Dat is echt wel iets bijzonders. Die koppositie willen we graag vasthouden. Er komen nu meer mensen de gemeente in voor werk dan er uit gaan.”

Mariënvelde als voorbeeld
De gemeente heeft ambitieuze bouwplannen. “Niet alleen voor de eigen behoefte maar ook om alles wat we hier hebben goed aan de gang te houden. Er komt veel op ons af, veel zaken zullen we moeten accepteren maar dat willen we op een slimme manier, samen met inwoners en ondernemers, aanpakken. Daarom is deze omgevingsvisie, die nog vastgesteld moet worden door de raad, geen dictaat maar juist een uitnodiging om samen invulling te geven aan de toekomstplannen.” Als mooi voorbeeld noemt Hoenderboom de bmv (brede maatschappelijke voorziening) in Mariënvelde. “De inwoners van Mariënvelde kwamen al in 2015 zelf met het initiatief voor de bmv. En waarom zouden wij het in het gemeentehuis beter weten wat goed is voor het dorp dan de inwoners zelf? Dat is de houding die we willen blijven doorzetten.”

5 doelen
De visie voor Oost Gelre 2040 is in 5 doelen vastgelegd. Het gaat dan om hechte en leefbare kernen, ruimte voor ondernemen, een goede bereikbaarheid, een gezonde en veilige leefomgeving en een aantrekkelijk landelijk gebied ‘vol leven’.

Benieuwd hoe onze gemeente er in 2040 uit moet gaan zien? De gemeente nodigt iedere inwoner en ondernemer uit om hierover mee te denken. En de doelen samen te brengen met eigen acties en keuzes. “Om de vier jaar zullen we de omgevingsvisie bijstellen aan nieuwe ontwikkelingen en ambities. De visie blijft op deze manier altijd een actueel afwegingskader. Zo maken we Oost Gelre in 2040 samen”, zegt Hoenderboom. 

Op de website van de gemeente staat meer informatie www.oostgelre.nl/omgevingsvisie. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u vanaf 28 april 2023 de ontwerp Omgevingsvisie inzien onder plannummer NL.IMRO.1586.SV00004-OW01. Ook in het gemeentehuis te Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 2 kunt u de stukken op afspraak inzien. U maakt uw afspraak via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie?  Dit kan 6 weken lang tijdens de inzagetermijn van 28 april t/m 8 juni 2023. Uw schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde, o.v.v. ‘ontwerp Omgevingsvisie’. Dient u liever een mondelinge zienswijze in? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimte en Economie via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant