Volgens de gemeente kan de nieuwe Hoeksteen prima op de locatie De Bron komen. Foto: Kyra Broshuis

Volgens de gemeente kan de nieuwe Hoeksteen prima op de locatie De Bron komen. Foto: Kyra Broshuis

Hoeksteen wil niet onder 1 dak met Ni’je Veste

Politiek

GROENLO - Tot verbazing van Paul Wallerbos van OLW blijkt De Hoeksteen niet samen met de Ni’je Veste in één IKC wil deelnemen. “Delta (Ni’je Veste) en Accent (Hoeksteen) willen zich niet samen vestigen in 1 locatie aan de Buitenschans”, zo schrijft het college naar aanleiding van vragen van OLW. Vreemd, vindt OLW, want dat was wel de intentie en nu krijg je straks 2 scholen vlak bij elkaar. De PvdA deelt de verbazing van OLW. “Het gaat om een ingrijpende wijziging waarover wij niet volledig zijn ingelicht.” 

Door Kyra Broshuis

Een brief
Het college zegt dat het eerder inderdaad de bedoeling was dat Delta en Accent  zich samen in 1 gebouw zouden vestigen. “Op 16 november 2022 hebben beide schoolbesturen per brief laten weten zich niet samen te kunnen vestigen in één gebouw. Daarbij zijn de uitgangspunten veranderd. De Hoeksteen zal zich zelfstandig in vervangende nieuwbouw gaan vestigen. We zijn inmiddels met Accent, het schoolbestuur van De Hoeksteen, in gesprek over de voorwaarden en starten binnenkort met het programma van eisen. Naar verwachting zal het proces van voorbereiding ongeveer anderhalf tot twee jaar duren voordat wordt gestart met de bouw. Het bouwproces neemt ook zeker een jaar in beslag waarmee een eerste moment dat de nieuwbouw gereed is niet eerder zal zijn dan 2026”, zo reageert het college.

Visies
Wethouder Bart Porskamp zegt dat Delta en Accent echt verschillende schoolvisies hebben. “Die willen echt niet samen onder 1 dak. De Ni’je Veste is een up to date school, daar hoeft geen extra investering plaats te vinden.” De gemeente heeft eerder al De Bron aangekocht om daar een deel van het IKC te kunnen realiseren. “Bij nieuwbouw van de Hoeksteen is het wellicht beter dat op de plek van De Bron te doen. Het hoeft niet allemaal per se onder 1 dak. De Hoeksteen kan prima op locatie van de Bron.” Klein Tank van de PvdA vraagt of er dan nog überhaupt te spreken is over 1 IKC. Wethouder: Die discussie hebben we al gevoerd, het hoeft niet per se onder 1 dak. Onze inzet is, ook voor Accent, dat we zo snel mogelijk naar een IKC gaan, dat richten we ons nog steeds op de locatie De Bron.” OLW ziet nu kansen voor het sporthalprobleem: “De Bron zou ook tot grote sporthal omgebouwd kunnen worden, misschien ook wel voor Rap en Snel waardoor de hal bij Marianum kleiner kan worden.”

Wordt vervolgd. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids