Afbeelding

Oost Gelre past meedoen- regeling aan

Politiek

OOST GELRE - Op dit moment helpt de gemeente Oost Gelre 225 kinderen met de zogenaamde meedoenregeling. Deze regeling is bedoeld voor ouders die een inkomen hebben van 120 procent van het bijstandsniveau. De grens gaat omhoog naar 130 procent zodat er meer kinderen geholpen kunnen worden.

Door Kyra Broshuis

“We kunnen hiermee straks 337 kinderen helpen in onze gemeente in plaats van de huidige 225”, zegt wethouder Ellen Dusseldorp. De norm is aangepast naar aanleiding van een gezamenlijk amendement van CDA, OLW en PvdA. De regeling is bedoeld voor ouders met een laag inkomen. “Zij hebben niet altijd de mogelijkheid om hun kind(eren) overal aan mee te laten doen en wij vinden dat alle kinderen mee moeten kunnen doen”, zo licht de wethouder toe.

Drie bijdragen
De meedoenregeling bestaat uit drie verschillende bijdragen. De eerste is voor sociale, culturele en sportieve activiteiten. “Het gaat dan bijvoorbeeld om het lidmaatschap van een sportvereniging of het meedoen aan de toneelclub. Hiervoor is maximaal 350 euro per kind tot 18 jaar beschikbaar. De tweede bijdrage is bedoeld om het zwemdiploma te halen. “Voor kinderen vanaf 4 jaar die nog geen zwemdiploma hebben, wordt het volledige bedrag voor het behalen van diploma A vergoed.” De derde en laatste bijdrage is een bedrag van maximaal 500 euro per 5 jaar voor 1 computer voor kinderen tot 18 jaar in het voortgezet of beroepsonderwijs.” Naast de meedoenregeling zijn er ook nog het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Stichting Leergeld. “Het Jeugdfonds is er wanneer je niet in aanmerking komt voor de meedoenregeling”, legt de wethouder uit.

Inkomensnormen
Of iemand in aanmerking komt, hangt af van de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen. De netto inkomensnormen voor Oost Gelre zijn 1581,61 euro per alleenstaande of alleenstaande ouder en 2259,43 euro voor samenwonenden. Het gaat dan om inkomen uit loon of uitkering. Het kindgebonden budget telt bijvoorbeeld niet mee als loon. De meedoenregeling wordt uitgevoerd door Fijnder. Op de site van Fijnder staat dan ook meer informatie over de regeling en het doen van een aanvraag.


www.fijnder.nl 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids