Plangebied van de oude varkensboerderij met 10 hectare grond (omgeving Papendijk).

Plangebied van de oude varkensboerderij met 10 hectare grond (omgeving Papendijk).

Compleet nieuwe wijk voor Groenlo

Politiek

Plaats voor 180 tot 200 nieuwe woningen

Door Kyra Broshuis

GROENLO - De gemeente Oost Gelre heeft een voorlopig koopcontract gesloten voor de aankoop van een voormalige varkensboerderij en rond de 10 hectare grond. Het college vraagt voor de aankoop van de percelen ten behoeve van de realisatie van een woningbouwlocatie met bijbehorende openbare voorzieningen een krediet van 4.050.000,- euro aan de gemeenteraad. 

De gemeente vestigde vorig jaar al een voorkeursrecht op de grond. Het bedrijf stond toen nog niet te koop maar inmiddels heeft de eigenaar alles te koop aangeboden. Er is overeenstemming bereikt over de verkoop aan de gemeente. De raad moet nu een besluit nemen over het krediet dat nodig is voor de aankoop. En omdat de raad nog dient te besluiten over het beschikbaar stellen van een krediet, benodigd voor deze aankoop, is in de koopovereenkomst een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt die overeenkomst te ontbinden als de raad niet voor 1 december aanstaande besluit tot het beschikbaar stellen van het betreffende krediet.

Kansen voor jongeren en ouderen
Oost Gelre beschikt, net als veel andere gemeenten in Nederland, over te weinig woningen. Tot 2030 moeten er 1.265 woningen bij komen om jongeren een kans te bieden, ouderen te kunnen laten doorstromen en voor het huisvesten van zogenaamde nieuwkomers in de gemeente. “Met dit plan kunnen we een aanzienlijke bijdrage leveren”, zegt wethouder Arjen Schutten. “Na aankoop zullen we het plan verder aanscherpen. Dit kan gevolgen hebben voor de voorlopige exploitatieopzet. Op basis van een eerste telmodel gaan we uit van circa 190 woningen. Ten behoeve van dit plan zal, voor zover we daar nu tegenaan kijken, een omgevingsplan in procedure gebracht moeten worden. Dit betekent dat de gronden worden aangekocht, zonder dat er absolute zekerheid bestaat over de haalbaarheid van het plan. Een ontbindende voorwaarde met betrekking tot deze onzekerheid bleek niet haalbaar.”

De omwonenden van de grond zijn inmiddels geïnformeerd over de aankoop. “Het is nu eerst wachten op het akkoord van de raad. We hopen dat we het omgevingsplan in het najaar van 2024 ter vaststelling aan de raad kunnen aanbieden”, zegt Schutten. Er komt straks een website voor het bouwplan waar alle inwoners van Groenlo hun ideeën over de nieuwe wijk kenbaar kunnen maken. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant