Afbeelding

Onze gemeente op weg naar fastfood en meer industrie

Politiek

Graag informeert OLW u weer kort over de belangrijkste punten tijdens de laatste raadsvergadering.

Uitbreiding De Laarberg zet leefbaarheid buurtschappen nog meer onder druk
Het CDA/VVD-college lijkt een rupsje nooitgenoeg. Hoewel een derde van industrieterrein De Laarberg nog niet is volgebouwd, moet er volgens het college nog meer industrie naar Groenlo komen. Dit keer moet het industrieterrein deels Hupsel van de kaart vegen en daarbij een groot stuk landbouwgrond en natuur gaan opslokken. Terwijl de raad er over vergaderde hebben omwonenden al gesprekken met gemeente over opkoop of gedwongen verhuizing. Het is wederom een aanslag op ons kleinschalig landschap en een volgende stap om de kleine kernen en buurtschappen zoals Hupsel, Holterhoek en Zwolle nog meer in de verdrukking te brengen. OLW vraagt zich af hoe het Oostgelrese, maar ook het Berkellandse college dit gaat uitleggen aan deze contactgroepen, die vanwege de zonneveldenproblematiek toch al het vertrouwen deels in de gemeenten hebben verloren. Wethouder Schutten spande de kroon door, zo bleek uit onze vragen, het niet nodig te vinden om hierover eerst fatsoenlijk in gesprek te gaan met de contactgroepen…

Dit CDA/VVD-college interesseert het schijnbaar niet dat onze aarde schreeuwt om grenzen aan groei, en dat dit dus ook doorvertaald moet worden in lokaal beleid. Stel dat er de komende 20 jaar de nu voorgestelde 20 procent meer bedrijventerreinoppervlak bij krijgen, waar halen we, met de onvermijdelijke dubbele vergrijzing, die werknemers vandaan? En waar gaan we die huisvesten? Alleen al de opgave om in de bestaande industrie, maar ook in de zorgsector de banen ingevuld te krijgen is enorm. We moeten keuzes maken in Oost Gelre. Niet alles kan meer. Nog meer industrie zal ten koste gaan van natuur, landschap, toerisme en leefbaarheid van de kleine kernen.

Een MC Donalds in Lievelde?
Overal in de Achterhoek zijn fastfoodketens bezig aan een opmars. OLW is niet tegen snacken, maar wij vinden dit soort fastfoodketens ongewenst: het jaagt een ongezonde levensstijl aan, zorgt voor zwerfvuil en is ongewenste concurrentie voor onze lokale patatboer. Daarom dienden wij een raadsvoorstel in om te onderzoeken of we dit als gemeente fastfoodresaturants kunnen tegenhouden. En aangezien VVD en CDA in hun coalitieakkoord hebben staan dat ze lokaal en gezond voedsel belangrijk vinden, dachten wij op enig begrip van hen te kunnen rekenen.
Maar nee hoor: het CDA maakte onnavolgbare vergelijkingen met o.a. een tippelzone en een vliegveld; het onderwerp zou niet aan de orde zijn. En de VVD kwam weer niet verder dan dat fastfood goed zou zijn voor de lokale economie. Treurig hoe ons voorstel werd weggelachen door vrijwel elke partij.
Totdat……wethouder Porskamp onverwachts met de mededeling kwam dat hij al geruime tijd in gesprek is met McDonalds, die zich wil vestigen aan de rand van natuurgebied De Besselinkschans. Het CDA maakte zich vervolgens volstrekt belachelijk door tegen ons voorstel te stemmen, maar zich wel uit te spreken tegen de McDonalds. Snapt u het nog?

Het CDA/VVD-college is hard op weg om onze gemeente te verkwanselen met nog meer industrieterrein en fastfoodrestaurants. Arm Oost Gelre….


Onafhankelijke Lijst Wallerbos
Paul Wallerbos en Ton Meijer

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids