Luchtfoto van industrieterrein De Laarberg. Foto: PR/archief Achterhoek Nieuws

Luchtfoto van industrieterrein De Laarberg. Foto: PR/archief Achterhoek Nieuws

Ondernemers zetten vraagtekens bij huidige visie regionaal industrieterrein

Politiek

GROENLO - Hans en Koen Klein Gunnewiek van het gelijknamige bedrijf op Laarberg maken zich zorgen. Ze stellen dat er na diverse gesprekken met directieleden van gebiedsonderneming Laarberg B.V. naar voren is gekomen dat de nu nog beschikbare grond, ruim 300.000 m2, alleen beschikbaar is voor de ‘grote’ technische bedrijven. En dat bijvoorbeeld logistieke bedrijven bewust worden geweerd.

Door Kyra Broshuis

“De gedachte om grond beschikbaar te houden voor groeiende bedrijven uit de (nabije) omgeving die ook hun personeelsbestand meeverhuizen, is natuurlijk mooi”, zegt Koen Klein Gunnewiek namens het bedrijf. “Maar nu blijkt dat er ook de wens is voor grote bedrijven van buiten de directe regio. Het gaat hier om grote technische bedrijven met wellicht honderden arbeidsplaatsen. De regio biedt op dit moment niet zoveel werkzoekenden, zeker niet in de technische functies. Maar deze arbeidsplaatsen moeten wel ingevuld worden. Dat terwijl er nu al een groot woningtekort is en ook de plannen voor een ‘arbeidsmigranten’ hotel nog op veel verzet stuit. Een stabiele regio moet wat ons betreft evenwichtig zijn wat arbeidsplaatsen en woonplekken betreft.”

De juiste koers
Klein Gunnewiek heeft zijn zorgen al meerdere malen geuit maar vindt geen gehoor. “Ik hoop dat er nu snel door betrokken gemeenten wordt nagedacht of de huidige koers, die jaren geleden is ingeslagen, nog wel de juiste is. Het plan om van Laarberg een technisch industrieterrein te maken is op zich niet verkeerd, maar in deze tijd, met relatief weinig werkzoekenden en een groot woningtekort, is het binnen willen slepen van bedrijven van buiten de regio wellicht achterhaald. Daarbij heeft de directie van Laarberg aangegeven dat het industrieterrein bedoeld is voor maakindustrie en dus niet voor bijvoorbeeld logistiek.” Bij Klein Gunnewiek leeft het gevoel dat er opnieuw gekeken moet worden naar de invulling van het industrieterrein. “Als we dit zo door laten lopen, vrees ik voor schade bij de huidige bedrijven in de regio. Een regio die op deze manier ook erg afhankelijk gaat worden van grote spelers. Dat lijkt me niet wenselijk.”

Afwegingen
Wethouder Arjen Schutten van de gemeente Oost Gelre ziet het anders: “Er komen nieuwe bedrijven bij, maar bedrijven verhuizen of stoppen ook. Hierdoor komen weer arbeidskrachten beschikbaar. Een bedrijf maakt in haar afwegingen om naar Laarberg te verhuizen ook altijd een studie van de arbeidsmarkt. Het vinden van goede arbeidskrachten is vaak belangrijk voor bedrijven om zich wel of niet ergens te vestigen. Zij willen hun personeel graag behouden. Door een verhuizing over grotere afstanden kan dat een probleem worden.” De wethouder geeft aan dat het niet de bedoeling is om de vrije ruimte op Laarberg beschikbaar te houden voor bedrijven van buiten de regio. “De vrije ruimte is bedoeld voor bedrijven die ergens anders in de regio uit hun jasje groeien. Het is lastig in te schatten of dit ook altijd een toenemende vraag naar personeel betekent.”

Arbeidsmigranten
Verder verwacht de gemeente Oost Gelre dat het aantal arbeidsmigranten blijft groeien. “Dit is een belangrijke reden om ook goede (woon)voorzieningen te gaan treffen voor deze groep werknemers. Nieuwe grootschalige logistieke bedrijven zullen naar verwachting niet als eerste op Laarberg landen. Dit zijn bedrijven met veel vierkante meters maar weinig arbeidsplaatsen. Dit uitgangspunt is onderdeel van het lokaal beleid en ook van het provinciaal beleid. Een uitzondering hierop zijn de lokale logistieke ondernemingen.”

Digitalisering en circulair werken
Op de opmerking van Klein Gunnewiek dat het om honderden banen kan gaan, zegt Schutten dat dat nog maar de vraag is. “Ook bij de maak- en food-gerelateerde bedrijven is digitalisering en automatisering volop gaande. In die branches kan met relatief minder mensen hetzelfde werk worden verzet. Daarnaast zijn er ook bedrijven die meer circulair gaan werken. We zien dat het circulair werken meer ruimte nodig heeft (opslag). Dat betekent niet altijd groei in personeel.”

De arbeidsmarkt blijft een kwestie van vraag en aanbod. “Bedrijven kunnen zich onderscheiden met goede arbeidsvoorwaarden. Werknemers hebben door een breder aanbod meer keus en daarmee is er meer concurrentie. Dat kan weer een verbetering van de werkplek betekenen. Ondernemers hebben als taak om de arbeidskrachten aan hen binden. Dit doen ze onder andere door een goede werkplek te bieden, met alles wat daarbij hoort”, zo besluit Schutten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant