Hans Scheinck is na twaalf jaar voorzitterschap van S.V. Grol niet meer herkiesbaar. Foto: Theo Huijskes
Hans Scheinck is na twaalf jaar voorzitterschap van S.V. Grol niet meer herkiesbaar. Foto: Theo Huijskes Theo Huijskes

Voorzitter Hans Scheinck van S.V. Grol kondigt vertrek aan

Sport

GROENLO - Voorzitter Hans Scheinck heeft zijn vertrek als bestuurder, tevens voorzitter van de Sportvereniging Grol aangekondigd. Onlangs heeft de 69-jarige Grollenaar zijn collega-hoofdbestuursleden van de Groenlose voetbalclub meegedeeld dat hij niet meer voor een nieuwe periode van drie jaar beschikbaar is. Volgens het rooster van aftreden van het algemeen bestuur, zou hij tijdens de komende reguliere jaar- oftewel algemene ledenvergadering, die traditiegetrouw wordt gehouden op de eerste maandag van de maand oktober, aftredend zijn en zich voor een nieuwe periode van drie jaar herkiesbaar kunnen stellen.

Door Theo Huijskes

Afscheid na twaalf drukke verenigingsjaren
Het bericht van de zijde van preses Scheinck komt echter niet onverwacht. Want reeds in 2010, toen hij werd benoemd als opvolger van de toen afscheidnemende Grolvoorzitter Theo Huijskes, heeft hij aangegeven voor een periode van tien jaar beschikbaar te zijn. Die tien jaar lijken er nu twaalf te worden en mogelijk nog enkele maanden meer, omdat Scheinck heeft laten weten dat hij indien nodig, en dat tot het moment dat er een nieuwe kandidaat beschikbaar is, de voorzittershamer wil hanteren. Maar dat wel met de duidelijke kanttekening dat deze tegemoetkoming van toepassing is tot uiterlijk 31 december van dit jaar.
Hans Scheinck is tevens van mening dat het leiden van een grote club als Grol ook niet kan in combinatie met het zijn van raadslid van de gemeente Oost Gelre. Zoals bekend maakt Scheinck sedert de gemeenteraadsverkiezingen van eerder dit jaar deel uit van de fractie OOG (Onafhankelijken Oost Gelre). “Omdat sportverenigingen best veel met de gemeente van doen hebben, ben ik van mening dat de combinatie van beide functies mij belemmert om onafhankelijk besluiten te kunnen nemen als het over het voetbal in Oost Gelre gaat in het algemeen en over het voetbal bij S.V. Grol in Groenlo in het bijzonder”, aldus Scheinck

Wervingsprocedure inmiddels in gang gezet
Het algemeen bestuur van S.V. Grol respecteert de afweging en vervolgens het ingenomen standpunt van Scheinck. Onder leiding van vice-voorzitter Harry Paf is men inmiddels gestart met de werving van een nieuwe voorzitter. Binnen het bestuur leeft de algemene verwachting dat dit proces wel enige maanden gaat duren. Tijdens de op maandag 3 oktober aanstaande te houden alv zal los van alle overige verenigingszaken uiteraard ook worden ingegaan op het wervingsproces met betrekking tot een nieuwe voorzitter. Deze alv vindt telkenjare plaats in het Sportcafé op het sportpark Den Elshof.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids