Anton ten Hoopen (rechts) wordt gehuldigd i.v.m. zijn 75-jarig lidmaatschap van S.V. Grol. Links Grol-voorzitter Stan Raben. Foto: Theo Huijskes
Anton ten Hoopen (rechts) wordt gehuldigd i.v.m. zijn 75-jarig lidmaatschap van S.V. Grol. Links Grol-voorzitter Stan Raben. Foto: Theo Huijskes

S.V. Grol huldigt leden

Sport

GROENLO - Het bestuur van de Sportvereniging Grol onder leiding van voorzitter Stan Raben heeft afgelopen donderdagavond acht leden in het zonnetje gezet. Het betrof een jubilaris met 75 verenigingsjaren achter zijn naam en zeven leden die de Groenlose voetbalclub al 50 jaar trouw zijn gebleven. De huldiging van de leden in het bijzijn van familieleden, bestuursleden en andere belangstellenden, vond plaats in de sfeervolle serre van het Sportcafé op het Sportpark Den Elshof.

Als 83-jarige nog helemaal in de ban van ‘de Grol’
De meeste aandacht ging uit naar Anton ten Hoopen, geboren binnen de Grolse stadsgracht met een blauw-wit Grolhart, die als 83-jarige clubman nog helemaal in de ban is van zijn voetbalclub. Raben memoreerde nog eens aan de indrukwekkende staat van dienst van Ten Hoopen binnen de vereniging. Iemand die diverse functies heeft gehad en dat van lid van de elftalcommissie tot lid van het hoofdbestuur, van wedstrijdsecretaris tot verenigingsconsul en als belangenbehartiger van het seniorenvoetbal binnen de club. Voor zijn vele verdiensten draagt Ten Hoopen reeds jarenlang de hoogste titel ‘Erelid van S.V. Grol’. Maar ondanks dit actieve voetbalverleden is Ten Hoopen nog regelmatig op het sportpark Den Elshof aanwezig, waarbij de wedstrijden van met name Grol 1 nooit worden overgeslagen.

Rob Porskamp 50 jaar jong en 50 jaar lid van Grol
Bij de jubilarissen, die 50 jaar lid zijn van de club, was het Rob Porskamp -de zoon van wijlen Henk Porskamp en echtgenote Annelies Porskamp- die daarbij voor een hoogtepunt zorgde in het inmiddels 105-jarige bestaan van de club. Bij zijn geboorte waren het namelijk zijn ouders, die de huidige beheerder van het Sportcafé lieten inschrijven als lid van de club. Raben maakte hierbij van de gelegenheid gebruik om dezelfde Rob Porskamp, reeds ‘Lid van verdienste’ van de club, en de familie om hem heen, nog eens te bedanken voor de prettige samenwerking, waarbij niet onvermeld bleef dat het contract met betrekking tot het Sportcafé inmiddels weer is verlengd. Een andere Porskamp-telg, in dit geval Jeroen Porskamp, zoon van wijlen Tonnie Porskamp, voormalig bestuurslid en Erelid van de Club, werd eveneens gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap.

Ook Michel Hoffman al een halve eeuw lid van de club
Door Raben werd ook de nodige aandacht geschonken aan Michel Hoffman, in Grol-kringen bekend als ‘de spits’ van Grol 1. Daarbij kwam nog eens aan het licht welk een aandeel de gehele familie Hoffman in de voetbalclub Grol heeft. Dit niet alleen vanwege de inzet van vader Henk, maar ook vanwege de betrokkenheid van zonen Titus en Dries, die bij hun geboorte eerst als lid werden aangemeld bij ‘de Grol’ alvorens vader Michel hen in het bevolkingsregister van de gemeente Groenlo (Oost Gelre) liet inschrijven.

Veel aandacht ging er ook uit naar Peter Hartman, de broer van ‘Toon’ Hartman, die niet alleen werd gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap, maar ook omdat hij 50 jaar achtereen spelend Grol-lid is geweest, altijd als doelverdediger en dit zowel op het veld als in de zaal. Bovendien iemand, die zich jaren achtereen heeft ingezet als jeugdleider.

50 jaar nooit gevoetbald
Bijzondere aandacht ging uit naar Grollenaar Jan Wieriks, 50 jaar lid van de club maar nooit gevoetbald. Ondanks dit gegeven, heeft dezelfde Wieriks zich in de afgelopen halve eeuw geprofileerd als een trouwe supporter van Grol 1. Raben stipte daarbij nog eens aan dat dezelfde, inmiddels 70-jarige Wieriks nog altijd bijzonder sportief bezig is en dat onder andere als lid van de Lopersvereniging Groenlo. Veel lof werd ook toegezwaaid richting Hans Rouwmaat, eigenaar van de inmiddels voormalige schoen- en sportzaak aan de Ruurloseweg. Iemand die nooit zelf gevoetbald heeft, maar zich wel jaren achtereen heeft laten gelden als een trouwe sponsor.

Last but not least was het Bertie Hieltjes, die vanwege zijn 50-jarige trouw aan de voetbalclub Grol op de voorgrond werd geplaatst. Volgens de Grol-voorzitter iemand die jarenlang heeft gevoetbald bij zowel de junioren als bij de senioren, alsmede in de zaal. Maar bovenal een voetbalman, die geruime tijd de functie van een bewogen jeugdleider en daarbij ook nog eens als een voortreffelijk organisator van tal van jeugdkampen heeft vervuld.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids