De verschillende opties voor het doortrekken van de Betuwelijn. Illustratie: Achterhoek Nieuws

De verschillende opties voor het doortrekken van de Betuwelijn. Illustratie: Achterhoek Nieuws

Noordtak opnieuw op tafel in Den Haag

Vervoer

Paul Wallerbos initieert gezamenlijk lobby tegen goederen-spoor

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Een motie van de landelijke partijen CDA, D66 en VVD in de Tweede Kamer over het onderzoeken van de ‘maatschappelijke en economische meerwaarde’ van de zogenaamde Noordtak is aangenomen. Ook de provincies Gelderland en Overijssel willen dat het kabinet haast maakt met het onderzoek naar de mogelijkheden van de 5 bekende varianten. 

“De Noordtak
zou een
enorme
invloed
hebben op de
leefbaarheid
in de regio”


De opties
Het gaat om 5 mogelijke routes: de route via Weesp-Amersfoort-Apeldoorn langs de A1; de IJssellijn-Twentelijn via Arnhem, Zutphen en Deventer naar Hengelo; de Twentekanaallijn via Arnhem-Zutphen-Lochem-Hengelo; de optie van een extra spoor in Duitsland en de Noordtak die dus voor Oost Gelre van belang is. Die zou dan langs de N18 door de Achterhoek en Twente komen te liggen. De Noordtak zal langs de autoroute N18 lopen via Zevenaar en Doetinchem en zal tussen Groenlo en Beltrum lopen maar ook tussen Harreveld en Zieuwent. Omwonenden protesteerden eerder al tegen de bouw van de Noordtak. Volgens hen zal de goederentrein voor veel overlast gaan zorgen.  Daarnaast zal de eventuele Noordtak grote gevolgen hebben voor het landschap in het gebied.

Eerst een tracéstudie
De afgelopen periode hebben lokale partijen OOG en OLW en de lokale afdeling van het CDA vragen gesteld over de mogelijke komst van de Noordtak. Op vragen van OOG zei wethouder Karel Bonsen in april vorig jaar nog dat die optie Noordtak ‘niet gewenst’ is. “Een Noordtak die de Achterhoek doorsnijdt, is niet gewenst. Het is in deze kwestie belangrijk om samen op te trekken en daartoe is ook een werkgroep opgericht. Die werkgroep houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten en kijkt ook naar andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een Duitse variant van de Noordtak. Als er gekozen wordt voor de variant door de Achterhoek, is dit een mogelijk tracé.” De wethouder benadrukte dat het tracé pas echt duidelijk wordt na een grondige tracéstudie. “Bij de afwegingen óf er een dergelijke tracé komt en óf de N18 wordt verbreed, wordt er uitgegaan van nut en noodzaak. Het is niet wenselijk een snelweg aan te leggen op basis van afweging van de spoorweg en vice versa”, zo zei de wethouder destijds. Hij gaf aan dat onder andere de Regio Achterhoek bezig was het tij te keren. “Want als het Rijk eenmaal kiest, zijn we te laat.”

‘Meest voor de hand liggende optie’ 
Nu in de Tweede Kamer de motie van CDA, D66 en VDD is aangenomen, liggen alle opties weer op tafel, ook de Noordtak. Dat is een verlenging van de Betuwelijn die vanaf Zevenaar langs de A18 en boven langs Lichtenvoorde en Groenlo zou kunnen komen. Het gaat om een spoorsnelweg voor goederenvervoer richting Twente. Volgens de tekeningen van het tracé van de Noordtak wordt de gemeente Oost Gelre straks gespleten. De kleine kernen Harreveld, Zieuwent, en Mariënvelde worden afgesneden van de rest van de gemeente. RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) zet in op de aanleg van de Noordtak langs de N18; dat zou de meest voor de hand liggende oplossing zijn. RONA zegt de bezwaren in de Achterhoek en Twente te begrijpen maar vindt dat er ook gekeken moet worden naar wat het oplevert: een rechtstreekse treinverbinding tussen Arnhem en Enschede.

Lobby
Op social media is inmiddels een flinke discussie ontstaan over de Noordtak. Tegenstanders willen gezamenlijk een lobby uitvoeren tegen de verlening van de Betuwelijn door de Achterhoek. Dit is een initiatief van de Stichting Twenteroute Plus en het Oost Gelrese raadslid Paul Wallerbos van OLW. Wallerbos zegt dat de tegenstanders in slaap zijn gesust door de Regio Achterhoek. “Wij zijn er steeds vanuit gegaan dat het niet zover zou komen. De Noordtak zou een enorme invloed hebben op de leefbaarheid in de regio. We moeten echt nu aan de slag voordat het straks te laat is.”

Regio Achterhoek
Wethouder Bonsen van Oost Gelre zegt dat individuele acties op dit moment weinig zin hebben. “De vraag is nu eerst wat het nieuwe kabinet gaat doen met de motie. Het onderzoek naar de voor- en nadelen van een Noordtak zat er al aan te komen en wordt nu misschien versneld uitgevoerd. De ontwikkelingen rondom een Noordtak worden op de voet gevolgd door een werkgroep van de Regio Achterhoek en daarnaast door politieke partijen. Eerst moet duidelijk worden of een Noordtak haalbaar is en vervolgens moet er een trajectkeuzevoorstel komen. Over dat eerste gaan wij niet, over dat tweede wel. We zijn alert en zullen op het juiste moment onze invloed aanwenden.”

Paul Wallerbos laat weten dat belanghebbende groeperingen zich kunnen melden via het e-mailadres twenterouteplus@gmail.com “Ik heb inmiddels ook vragen gesteld aan de Achterhoek Board. Wij zijn als raadsleden onvoldoende en onvolledig geïnformeerd en ik wil dat de Achterhoek Raad nu wel snel werk maakt van een serieuze lobby richting Den Haag.”

Wordt vervolgd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids