De Ruurlosweg is te gevaarlijk voor weggebruikers en omwonenden, zo stellen buurtbewoners. Foto: Kyra Broshuis
De Ruurlosweg is te gevaarlijk voor weggebruikers en omwonenden, zo stellen buurtbewoners. Foto: Kyra Broshuis

Aanpassingen aan Ruurloseweg

Vervoer

Korte termijn-aanpassingen ten behoeve verkeersveiligheid

Door Kyra Broshuis

GROENLO - De Ruurloseweg in Groenlo wordt aangepast om zo meer verkeersveiligheid te creëren. De aanwonenden van de Ruurloseweg hebben eind 2020 al een brief gestuurd naar de gemeente waarin zij hun zorgen uiten. De Ruurloseweg is al een drukke doorgaande weg en de nieuwe route van buslijn 72 met twee nieuwe haltes aan de Ruurloseweg zorgde voor nog meer onrust bij de bewoners. 

Bezorgde buurtbewoners
Buurtbewoners hadden de wens dat er duidelijk zichtbare (gekleurde) fietsstroken aan beide zijden van de weg én snelheidsbeperkende maatregelen zouden komen. “De weg is nu een racecircuit en met de bussen erbij is de situatie helemaal onveilig geworden voor weggebruikers en aanwonenden”, zo stond te lezen in de brief. De buurt heeft advies ingewonnen bij Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast is er ook een klankbordgroep met daarin een vertegenwoordiging van bewoners,  kinderdagverblijf Pindakaas, de Lidl (die overigens op korte termijn gaat sluiten), basisschool Ni-Je Veste en twee verkeerskundigen van de gemeente.

Grote aanpassingen moeten nog even wachten
Het college kiest nu voor korte termijn-aanpassingen. “Dit omdat we de grote aanpassingen later, als de Ruurloseweg aan de beurt is voor groot onderhoud, willen meenemen”, zegt wethouder Karel Bonsen. De plannen, die nu voorgelegd worden aan de gemeenteraad, zien er als volgt uit: De 30km/uur zone wordt (komende vanaf het centrum) uitgebreid tot voorbij het Vincentiushuis. Bij de Lidl wordt het trottoir verbreed en wordt de rijbaan voorzien van een contrasterende middengeleider. Er komt een oversteekvoorziening voor de (school)kinderen waarvoor enkele parkeerplaatsen moeten wijken. Daarvoor komen er extra parkeerplaatsen in de Wilhelminastraat. Ook komen er middengeleiders, wegversmallingen en een rode brede fietsstrook op het weggedeelte tussen de 30 km/uur zone en het kruispunt bij de Zilversmid/Van Ostadestraat. Over de gehele lengte van de Ruurloseweg komen inritblokken zodat trottoirs niet meer schuin aflopen. “Op die manier kunnen bijvoorbeeld mensen met een rollator of kinderwagen op de stoep blijven lopen.”

De gemeenteraad
De Ruurloseweg wordt een 30 km/uur zone, dat heeft de gemeenteraad eerder al besloten. Alle wegen binnen de bebouwde kom waar geen vrijliggende fietspaden zijn, worden 30 km/uur wegen. De bezwaren van de buurt tegen de bushalte voor de Lidl zijn met de maatregelen nog niet weggenomen, zo bevestigt de wethouder. “Daarover loopt nog een bezwarenprocedure.” De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het beschikbaar stellen van een krediet van 338.766,- euro voor de aanpassingen. Het voorstel wordt behandeld in de raadscommissie op 8 februari en in de raadsvergadering op 22 februari. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn altijd online te volgen en terug te kijken via de site van de gemeente www.oostgelre.nl. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids